เพิ่มสินค้าสำเร็จ!
ไม่สามารถเพิ่มสินค้าได้!
สาระน่ารู้ข่าวสาร

กำจัดด่วน!!! ด้วงหมัดผัก

รูปร่างลักษณะด้วงหมัดผัก
       ตัวเต็มวัยด้วงหมัดผักมีปากแบบกัดกิน (chewing type) ลำตัวขนาดเล็กสามารถผสมพันธุ์ได้หลายครั้ง ชอบ
วางไข่ บริเวณโคนต้นพืช และตามพื้นดิน รูปร่างของไข่คล้ายไข่ไก่สีขาวอมเขียวผิวเรียบ เป็นมันและจะเปลี่ยนเป็นสี
เหลืองอ่อน ก่อนฟักเป็นตัวหนอนมีปากแบบกัดกิน ลำตัวสีขาว ส่วนหัวและส่วนท้องปล้องแรกมีสีน้ำตาลอาศัยอยู่
ในดิน ทั้งตัวอ่อน และตัวเต็มวัยสามารถทำลายพืชผักได้ และเข้าดักแด้ในดิน
 
       
 
ลักษณะการทำลาย
       ตัวอ่อนด้วงหมัดผักจะกัดกินหรือชอนไชเข้าไปกินอยู่บริเวณโคนต้นหรือรากของผัก ทำให้พืชผักเหี่ยวเฉา
และไม่เจริญเติบโต ถ้ารากถูกทำลายมากๆ ก็อาจจะทำให้พืชผักตายได้ ตัวเต็มวัยชอบกัดผิวด้านล่างของใบทำให้ใบ
เป็นรูพรุน และอาจกัดกินผิวลำต้น และกลีบดอกด้วย ด้วงหมัดผักชอบอยู่รวมกันเป็นกลุ่มๆ ตัวเต็มวัยเมื่อถูก
กระทบกระเทือนจะกระโดด และสามารถบินได้ไกล เป็นแมลงศัตรูของผัก เห็ด และไม้ดอก
 
        
 
การป้องกันกำจัด
       1. ในการปลูกครั้งต่อไปควรไถตากดินทิ้งไว้ประมาณ 7 – 15 วัน เพื่อทำลายตัวอ่อนและดักแด้ที่อยู่ใต้ดิน
          นอกจากนี้ควรเปลี่ยนมาปลูกพืชที่ด้วงหมัดผักไม่ชอบ หมุนเวียนบ้าง ก็จะเป็นการช่วยลดการระบาดได้
          อีกทางหนึ่ง
       2. ป้องกันกำจัดโดยใช้สารเคมี แนะนำ สตรัค 10 กรัม หรือ เท็นสตาร์ 10 ซีซี หรือ ฟิพเปอร์ 30 ซีซี หรือ
          แมมมอท 50 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร
 
 
 
สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ สำนักงานยูนิไลฟ์ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ ยูนิไลฟ์ สำนักงานใหญ่ โทรศัพท์ 02-399-5555 หรือ ไอดีไลน์ @unilife


วิธีสั่งของออนไลน์