เพิ่มสินค้าสำเร็จ!
ไม่สามารถเพิ่มสินค้าได้!
สาระน่ารู้ข่าวสาร

กิจกรรมเยี่ยมไร่ชมสวนทุเรียน จ.ชุมพร

    ยูนิไลฟ์ จัดกิจกรรมเยี่ยมไร่ชมสวน ที่สวนทุเรียนของ คุณอรรถกร มุกสิการ ผู้บริหารศูนย์ยูนิไลฟ์บ้านหาดยาย อ.หลังสวน จ.ชุมพร เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ได้รับเกียรติจากคุณเฉลิมเกียรติ มงคลธรรมากุล กรรมการผู้จัดเป็นประธานเปิดงาน
    ในงานมีเกษตรกรมาร่วมงานมากมาย โดยในภาคเช้าคุณอรรถกรได้เปิดโอกาสให้เพื่อนเกษตรกรเข้าชมสวนพร้อมตอบทุกข้อซักถามกันเต็มที่  และในช่วงบ่ายมีการบรรยายเทคนิคการเพิ่มผลผลิตทุเรียน โดยทีมงานนักวิชาการจากยูนิไลฟ์ และรวมทั้งมีเกษตรกรมาร่วมแชร์ประสบการณ์การใช้ผลิตภัณฑ์ยูนิไลฟ์อีกหลายท่าน สร้างความมันใจให้กับผู้ที่มาร่วมงานเป็นอย่างมากวิธีสั่งของออนไลน์