เพิ่มสินค้าสำเร็จ!
ไม่สามารถเพิ่มสินค้าได้!
สาระน่ารู้ข่าวสาร

กิจกรรม “เยี่ยมไร่ชมสวนพุทรา” จ.กาฬสินธุ์

    เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 ยูนิไลฟ์ จัดกิจกรรม “เยี่ยมไร่ชมสวน” ในครั้งนี้ เราพาเกษตรกรผู้ปลูกพุทราไปเที่ยวชมสวนพุทรา 3 รส และ พุทราพันธุ์สงวนทอง ของคุณชัยญา ราชสีหา สมาชิกยูนิไลฟ์ ซึ่งตั้งอยู่ที่ บ้านป่าไผ่ อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์
    โดยในช่วงเช้าในงาน คุณชัยญา ได้เปิดสวนให้ผู้ที่สนใจเข้าชมสวนพุทราที่กำลังติดดก เกษตรกรที่มาชมถูกใจกันมาก  และในช่วงบ่าย คุณวิศัลย์ กุสโร นักวิชาการบริษัทยูนิไลฟ์ ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการวางแผนการปลูกพุทรา  การให้ปุ๋ย ให้น้ำ การดูแลต้น พร้อมตอบข้อซักถามจากเกษตรกร 
    นอกจากนี้ทีมสมาชิกยูนิไลฟ์นำโดยคุณณัฐวัฒน์ จูมพล และคุณรัตนาภรณ์ ทองด้วง ยังทำการสาธิต “ปุ๋ยยูโอนิกซ์” ปุ๋ยเกรดพรีเมียม นวัตกรรมพลังทอร์นาโด ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่คุณชัยญา เจ้าของสวนพุทรา ใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์อื่นๆของยูนิไลฟ์มาโดยตลอด เกษตรกรที่มาร่วมงานต่างให้ความสนใจ ทั้งจดบันทึกและถ่ายภาพเพื่อนำข้อมูลไปปรับประยุกต์ใช้ในสวนของตนเองอีกด้วยวิธีสั่งของออนไลน์