เพิ่มสินค้าสำเร็จ!
ไม่สามารถเพิ่มสินค้าได้!
สาระน่ารู้ข่าวสาร

คณะกรรมการTDSAชุดใหม่

คุณนิตยา มงคลธรรมากุล

รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูนิไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ในฐานะกรรมการด้านเหรัญญิก ของสมาคมการขายตรงไทยชุดใหม่ ได้ร่วมงานแถลงข่าวเปิดนโยบายการบริหารงานและคณะกรรมการสมาคมการขายตรงไทย ชุดใหม่ นำโดย “คุณสุชาดา ธีรวชิรกุล” นายกสมาคมการขายตรงไทย คนล่าสุด (วาระกรกฎาคม 2559 -มิถุนายน 2561) พร้อมประกาศนโยบาย 4 C ประกอบด้วย Community. Competitiveness Connect และ Culture ผนึกกำลังทุกฝ่ายผลักดันให้อุตสาหกรรมขายตรงไทย ผงาดสู่ยุคดิจิตอลอย่างเต็มรูปแบบ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมอโนมาแกรนด์ กรุงเทพฯวิธีสั่งของออนไลน์