เพิ่มสินค้าสำเร็จ!
ไม่สามารถเพิ่มสินค้าได้!
สาระน่ารู้ข่าวสาร

ปลูกมันเทศ มันญี่ปุ่น ต้องระวัง “ด้วงงวงมันเทศ”

ด้วงงวงมันเทศ จัดเป็นแมลงศัตรูที่สำคัญที่สุดของมันเทศ  

    ตัวเต็มวัยเพศเมียจะวางไข่ใกล้ตาและก้านใบ ไข่มีสีครีมด้านหัวแหลมท้ายกว้างรูปร่างรี ๆ ตัวเต็มวัยเพศเมียจะวางไข่เป็นฟองเดี่ยว ๆ ในหัวและเถามันเทศ ในรอยเจาะใต้ผิวเปลือก ระยะไข่ของด้วงงวงมันเทศประมาณ 4-5 วัน ระยะหนอนประมาณ 11-13 วัน ระยะดักแด้ 5-6 ตัวเต็มวัยสามารถมีอายุได้นานถึง 40-53 วันด้วงงวงมันเทศชอบออกบินในเวลากลางคืน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเพศผู้ ส่วนช่วงเช้าจำนวนตัวเต็มวัยจะพบมากขึ้นเมื่อพืชอายุมากขึ้น และพบสูงสุดในช่วงเก็บเกี่ยวหัวมันเทศ

 

 

    โดยตัวเต็มวัยจะทำลายทุกส่วนของพืช ในขณะที่ตัวหนอนทำลายในหัวและเถา สำหรับหัวมันเทศที่ถูกทำลายจะมีลักษณะเป็นทางคดเคี้ยว มีสีเขียวและสีดำ แม้ถูกทำลายเพียงเล็กน้อยก็ไม่สามารถรับประทานได้ เพราะมีกลิ่นเหม็นและรสขม หัวมันเทศที่ถูกทำลายรุนแรงบางครั้งเน่าและมีกลิ่นเหม็น

        

 

 

การป้องกันกำจัด

  1. วิธีเขตกรรม

     – หลีกเลี่ยงการปลูกมันเทศ มันญี่ปุ่น ในแหล่งที่มีการระบาดของด้วงงวงมันเทศ

     – หลีกเลี่ยงการปลูกมันเทศซ้ำที่เดิม ถ้าเป็นไปได้ควรปลูกหมุนเวียนโดยใช้พืชต่างตระกูลกับมันเทศ

     – ควรใช้เถามันเทศที่สมบูรณ์ แข็งแรง ปราศจากด้วงงวงมันเทศมาปลูก

     – กำจัดวัชพืชที่เป็นพืชตระกูลเดียวกันกับมันเทศ บริเวณรอบๆ แปลงปลูกมันเทศออกให้หมด

  1. ใช้สารกำจัดแมลงที่มีประสิทธิภาพ แนะนำ แมมมอท 50 ซีซี หรือ ฟิพเปอร์ 30 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร 

      ควรพ่นสาร ตั้งแต่มันเทศอายุ 1 เดือน เป็นต้นไป และ ควรหยุดพ่นสารก่อนเก็บผลผลิต 2-3 สัปดาห์

 

 

 วิธีสั่งของออนไลน์