เพิ่มสินค้าสำเร็จ!
ไม่สามารถเพิ่มสินค้าได้!
สาระน่ารู้ข่าวสาร

ระวังทุเรียนระยะหางแย้หรือผลอ่อนร่วง

       ในสภาพฝนเยอะช่วงนี้ ปัญหาสำคัญของชาวสวนทุเรียน คือ หางแย้หรือผลอ่อนร่วง เกิดเนื่องจากปริมาณไนโตรเจนสูงหลังฝนตกต่อเนื่อง โดยในน้ำฝนไม่ได้มีไนโตรเจนโดยตรง แต่จะเป็นตัวชะล้างไนโตรเจนที่อยู่ในบรรยากาศให้อยู่ในรูปธาตุไนโตรเจนที่พืชนำไปใช้ประโยชน์ได้ ส่งผลให้เกิดการแตกใบอ่อนในทุเรียน

       ใบอ่อนถือเป็นผู้ใช้อาหาร ที่มีประสิทธิภาพสูง มีความสามารถในการดึงดูดสารอาหารได้ดีกว่าดอกและผลอ่อน ดังนั้นเมื่อทุเรียนแตกใบอ่อนในช่วงหางแย้หรือผลอ่อน จะทำให้เกิดอาการร่วง เนื่องจากต้นทุเรียนจะส่งอาหารที่สะสมอยู่ตามกิ่ง ลำต้น และใบเก่า ไปเลี้ยงยอดที่แตกออกมาใหม่ก่อน เมื่ออาหารที่สะสมไว้โดนดึงไปใช้ อาหารที่มีจึงไม่พอสำหรับเลี้ยงดอกหรือผลในขณะนั้น ทำให้ทุเรียนสลัดดอกหรือผลทิ้งก่อน เพื่อความอยู่รอดของต้น

วิธีป้องกันแก้ไข

1.สกัดการทำงานของไนโตรเจนด้วย ปุ๋ยยูโอนิกซ์ 9-9-29 อัตรา 300-500 กรัม/ต้น ขึ้นอยู่กับขนาดต้น ดีที่สุดคือหว่านก่อนฝนตก โดยการติดตามจากพยากรณ์อากาศ

2.รีบฉีดพ่นอาหารทางด่วนให้ใบ แนะนำ ใช้

     2.1 ถ้าฝนตกแต่พืชยังไม่แตกใบอ่อน คัพเวอร์กรีน 50 ซีซี + ยูนิฟอส-เค 300 กรัม + นีโอ-ไฟต์ 300 ซีซี + นีโอ-ไฮแคล 200 ซีซี + คริสตัล 100 กรัม ต่อน้ำ 200 ลิตร พ่นหลังฝนตกต่อเนื่องสัก 2-3 วันครั้ง

      2.2 ถ้ามีใบอ่อนบนต้นแนะนำ หยุดการพัฒนาใบอ่อน เพิ่มอาหารให้ดอกและหางแย้ คัพเวอร์กรีน 50 ซีซี + นีโอ-เค 300 ซีซี + นีโอ-ไฟต์ 300 ซีซี + นีโอ-ไฮแคล 200 ซีซี + นีโอ-ไมเนอร์ 300 ซีซี ต่อน้ำ 200 ลิตร พ่นหลังฝนตกต่อเนื่องสัก 2-3 วันครั้งทำให้ใบสด เขียวขึ้น ใบอ่อนไม่พัฒนา

สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ สำนักงานยูนิไลฟ์ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ ยูนิไลฟ์ สำนักงานใหญ่ โทรศัพท์ 02-399-5555 หรือ ไอดีไลน์ @unilifeวิธีสั่งของออนไลน์