เพิ่มสินค้าสำเร็จ!
ไม่สามารถเพิ่มสินค้าได้!
สาระน่ารู้ข่าวสาร

หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด

  

  

      หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด (Spodoptera frugiperda ; Fall Armyworm) ตัวเต็มวัยเป็นหนอนผีเสื้อกลางคืน วงจรชีวิตประมาณ 30 – 40 วัน เมื่อผสมพันธุ์แล้ว ผีเสื้อเพศเมียจะวางไข่ในเวลากลางคืน โดยวางไข่เป็นกลุ่มประมาณ 100 – 200 ฟอง สามารถเข้าทำลายพืชเศรษฐกิจสำคัญ ดังนี้

      “ข้าวโพด” หนอนเข้าทำลายตั้งแต่อายุประมาณ 7 วัน จนกระทั่งออกฝัก โดยกัดกินยอดและใบข้าวโพด และหลบซ่อนอยู่ภายในยอดหรือโคนกาบใบ ระยะก่อนดอกตัวผู้โผล่ หนอนจะกัดกินเกสรตัวผู้ เมื่อใบยอดคลี่ทั้งหมดดอกตัวผู้โผล่ หนอนจะย้ายไปกัดกินไหมและเจาะเปลือกหุ้มฝักเข้าไปกัดกินภายในฝัก หากระบาดรุนแรงจะทำให้ผลผลิตเสียหายประมาณ 70% ของพื้นที่

  

“ข้าว” เข้าทำลายโดยการกัดกินใบอ่อน และเข้าไปหลบอยู่ซอกดิน ใต้ดิน ใต้เศษตอซัง

  

“อ้อย” เข้าทำลายโดยการกัดกินอยู่ในยอดอ้อย ทำให้ใบขาดเป็นรู เว้าแหว่ง ยอดกุด และจะพบตัวหนอนหลบซ่อนแสงอยู่ที่ยอดหรือโคนกาบใบอ้อย

  

การป้องกันกำจัด

● 1. สำรวจพืชปลูกสม่ำเสมอ อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง โดยสังเกตกลุ่มไข่ และหนอนให้สังเกตรอยทำลายสีขาวเป็นจุดหรือแถบ

● 2. หากพบให้รีบทำการกำจัด โดยใช้ คอลลิ่ง 250 ซีซี หรือ ฟิพเปอร์ 300 ซีซี ต่อน้ำ 200 ลิตร

  

 

สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ สำนักงานยูนิไลฟ์ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ ยูนิไลฟ์ สำนักงานใหญ่ โทรศัพท์ 02-399-5555 หรือ ไอดีไลน์ @unilife


วิธีสั่งของออนไลน์