เพิ่มสินค้าสำเร็จ!
ไม่สามารถเพิ่มสินค้าได้!
สาระน่ารู้ข่าวสาร

“อีเว้นท์ปุ๋ยยูโอนิกซ์” ณ ศูนย์ยูนิไลฟ์ศรีประจันต์

    เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ศูนย์ยูนิไลฟ์ศรีประจันต์ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี จัดกิจกรรม “อีเว้นท์ปุ๋ยยูโอนิกซ์”
มีเกษตรกรมาร่วมงานและสั่งซื้อปุ๋ยยูโอนิกซ์กันมากมาย ในงานมีการให้ความรู้เรื่องการใช้ปุ๋ยในนาข้าว การแก้ปัญหาดินเสื่อมสภาพข้าวไม่กินปุ๋ย การสาธิตประสิทธิภาพปุ๋ยยูโอนิกซ์ การถ่ายทอดวิธีการทำนาให้ได้เกินไร่ละ 100 ถัง โดยคุณพิเชษฐ์ ศรีเพียงจันทร์ และยังได้รับเกียรติจากคุณเฉลิมเกียรติ มงคลธรรมากุล กรรมการผู้จัดการ เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วยวิธีสั่งของออนไลน์