เพิ่มสินค้าสำเร็จ!
ไม่สามารถเพิ่มสินค้าได้!
สาระน่ารู้ข่าวสาร

เตือนภัยชาวนา ระวัง!! โรคกาบใบแห้ง

   ลักษณะอาการ
            ลักษณะแผลสีเขียวปนเทา ปรากฏตามกาบใบ ตรงบริเวณใกล้ระดับน้ำ แผลจะลุกลามขยายใหญ่ขึ้นจนมี
  ขนาดไม่จำกัดและลุกลามขยายขึ้นถึงใบข้าว ถ้าเป็นพันธุ์ข้าวที่อ่อนแอ แผลสามารถลุกลามถึงใบธงและกาบหุ้มรวง
  ข้าว ทำให้ใบและกาบใบเหี่ยวแห้ง ผลผลิตจะลดลงอย่างมาก
 
         
            เชื้อสาเหตุ : Rhizoctonia solani (Thanatephorus cucumeris (Frank) Donk)
 
           โรคนี้เริ่มพบตั้งแต่ระยะข้าวแตกกอจนถึงระยะใกล้เก็บเกี่ยว ยิ่งต้นข้าวแตกกอมาก ต้นข้าวก็จะ
   เบียดเสียดกันมากขึ้น โรคก็จะเป็นรุนแรง
 
          
          
 
การป้องกันและกำจัด
          1. ควรพลิกไถหน้าดินตากแดด เพื่อทำลายเม็ดขยายพันธุ์ (Fruiting body) ของเชื้อราสาเหตุโรค
          2. กำจัดวัชพืชตามคันนาและแหล่งน้ำ เพื่อทำลายพืชอาศัยของเชื้อราสาเหตุโรค
          3. เมื่อพบโรค ควรพ่นสารป้องกันกำจัด โดยพ่นสารในบริเวณที่มีอาการ ไม่จำเป็นต้องพ่นทั้งแปลง เพราะ
              โรคกาบใบแห้งจะเกิดเป็นหย่อมๆ
 
การป้องกัน  รัสโซล 10 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร
การรักษา    ชีคไบท์ 30 ซีซี หรือ ไอโซโพรไทโอเลน 20 ซีซี หรือ แอพโพช 15 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร
 
 
สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ สำนักงานยูนิไลฟ์ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ ยูนิไลฟ์ สำนักงานใหญ่ โทรศัพท์ 02-399-5555 หรือ ไอดีไลน์ @unilife


วิธีสั่งของออนไลน์