เพิ่มสินค้าสำเร็จ!
ไม่สามารถเพิ่มสินค้าได้!
สาระน่ารู้ข่าวสาร

โรคของมะเขือที่เกิดจากเชื้อรา

เชื้อราที่ก่อโรคในมะเขือจะส่งผลให้เกิดโรคได้กับทุกส่วน ทั้งใบ ยอด และผล ซึ่งชนิดของเชื้อราและลักษณะการเกิดโรคจะแตกต่างกันดังนี้

         1. เชื้อราที่ก่อโรคบริเวณยอดและดอก เกิดจากเชื้อสาเหตุ Choanephora sp เรียก โรคราหนวดแมวหรือโรคยอดและดอกเน่า โดยส่วนของมะเขือที่เชื้อเข้าทำลายจะมีเนื้อเยื่อช้ำ ต่อมาแผลจะเปลี่ยนเป็นสีดำช้ำ เมื่อโรคระบาดรุนแรง จะพบสปอร์เชื้อรามีขนสีเทาใส ปลายขนมีตุ่มสีดำขึ้นบนส่วนของพืชที่มีอาการช้ำ ต่อมาชิ้นส่วนของพืชที่ถูกเชื้อเข้าทำลายจะเน่าเสียไป

  

          2. เชื้อราที่ก่อโรคบริเวณผล เกิดจากเชื้อสาเหตุ Phytophthora parasitica Dastur ทำให้เกิดโรคผลเน่า โดยเชื้อราจะเข้าทำลายที่บริเวณขั้วผล โดยการกระเด็นของน้ำ หรือบริเวณปลายผลที่ติดกับพื้นดิน ทำให้ เกิดอาการฉ่ำน้ำ แล้วลุกลามขยายออกไปอย่างรวดเร็ว จนทำให้ผลเน่าดำเกือบทั้งผล สังเกตบริเวณที่ผลเน่าจะไม่พบจุดสปอร์ของเชื้อรา

  

การแพร่ระบาด

โรคนี้จะระบาดเมื่อมีฝนตกต่อเนื่อง 2-3 วัน ความชื้นในอากาศสูง หลังฝนหยุดตกมีแดดจัดประมาณ 2-3 วัน จะเริ่มพบโรคนี้ที่ส่วนของยอดอ่อนก่อน หรือในสภาวะที่มีฝนตกสลับแดดออกสัก 2-3 ครั้ง จะเริ่มพบอาการของโรค

การป้องกันกำจัด

1.สำรวจแปลงให้ทั่ว เก็บส่วนที่เป็นโรคใส่ถุงพลาสติกป้องกันไม่ให้สปอร์ของเชื้อราฟุ้งกระจายไปทั่วทั้งแปลง แล้วนำออกไปทิ้งนอกแปลงหรือเผาทำลาย

2.พ่นสารป้องกันกำจัด ดังนี้

  

โรคราหนวดแมว

การป้องกัน บิซโทร 400 กรัม หรือ ไมโครบลูคอป 200 กรัม ต่อน้ำ 200 ลิตร

การรักษา สับรา 300 กรัม หรือ เมทาแลกซิล 300 กรัม ต่อน้ำ 200 ลิตร

  

โรคผลเน่า

การรักษา ไอโซโพรไธโอเลน 200 ซีซี หรือ สับรา 300 กรัม ต่อน้ำ 200 ลิตร

  

  

สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ สำนักงานยูนิไลฟ์ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ ยูนิไลฟ์ สำนักงานใหญ่ โทรศัพท์ 02-399-5555 หรือ ไอดีไลน์ @unilife


วิธีสั่งของออนไลน์