เพิ่มสินค้าสำเร็จ!
ไม่สามารถเพิ่มสินค้าได้!
สาระน่ารู้ข่าวสาร

โรคราสีชมพู ทำลายต้นลองกอง

ลักษณะอาการ
               โรคราสีชมพูมันระบาดมากในช่วงฝนตก โดยเฉพาะในแหล่งปลูกที่มีความชื้นสูง เชื้อสาเหตุ Corticium
  salmonicolor Berk & Br เข้าทำลายบริเวณกิ่งและลำต้น โดยเชื้อราจะเริ่มจับที่กิ่งและลำต้นเป็นจุดสีขาวเล็กๆแล้วเจริญเป็น
  เส้นใยปกคลุมบางๆ และค่อยๆ หนาขึ้นทำให้เปลือกที่หุ้มลำต้น กิ่ง เน่าเปื่อยยุ่ยเป็นสีน้ำตาลอ่อน เมื่อถูกทำลายรุนแรงเส้นใยจะ
  เปลี่ยนเป็นสีชมพู อาการต้นลองกองที่โรคราสีชมพูเข้าทำลายที่สังเกตได้เด่นชัด  คือ ใบจะเริ่มเปลี่ยน เป็นสีเหลืองแคระแกร็น
  ใบแห้งและร่วงหล่น เนื้อเปลือกเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล กิ่งหรือลำต้นจะแห้งตายไปใน ที่สุด หากมีหนอนกินใต้ผิวเปลือกลองกอง
  เข้าทำลายร่วมด้วยจะทำให้กิ่งแห้งตายอย่างรวดเร็ว
 
 
   โรคราสีชมพูลองกอง02    โรคราสีชมพูลองกอง03
 
การป้องกันกำจัด
 
       1. ให้เกษตรกรตัดแต่งทรงพุ่มต้นลองกองให้โปร่ง เพื่อให้มีอากาศถ่ายเทสะดวก ลดการสะสมความชื้นใต้ ทรงพุ่มไม่ให้
          มีมากเกินไป
       2. ในช่วงฤดูฝน เกษตรกรควรหมั่นตรวจดูต้นลองกองบริเวณกิ่งภายในสวนอย่างสม่ำเสมอ หากพบอาการใบเหลือง
          พบราสีขาว สีชมพูขึ้นบนกิ่ง ให้เกษตรกรตัดกิ่งที่เป็นโรค เก็บเศษซากพืชส่วนที่เป็นโรค และกำจัดวัชพืชในแปลงปลูก
          หรือ นำไปเผาทำลายนอกสวน เพื่อลดการสะสมเชื้อราสาเหตุโรค
       3. ใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืช แนะนำผลิตภัณฑ์ บิซโทร 400 กรัม หรือ ไมโครบลูคอป 200 กรัม ร่วมกับ  เบนเอฟ  
          200ซีซี ต่อน้ำ 200 ลิตร
 
 
 
สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ สำนักงานยูนิไลฟ์ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ ยูนิไลฟ์ สำนักงานใหญ่ โทรศัพท์ 02-399-5555 หรือ ไอดีไลน์ @unilife


วิธีสั่งของออนไลน์