เพิ่มสินค้าสำเร็จ!
ไม่สามารถเพิ่มสินค้าได้!
ยูนิไลฟ์แชลแนล & สื่อต่างๆ

คุณคณิต ดวงแสงจันทร์ สมาชิกยูนิไลฟ์ เกษตรกรผู้ปลูกพริก จ.มหาสารคาม ปลูกพริก 1 ไร่ เก็บผลผลิตได้กว่า 5 ตัน จากเคยได้แค่ 500 กก.มาเก็บเพิ่มครั้งแรกได้เป็น 1.5 ตัน/ไร่ จากเก็บได้แค่ 3 เดือน เป็นกว่า 7 เดือนกันเลยทีเดียว พริกสวย เม็ดใหญ่ ขายได้ราคาดี


วิธีสั่งของออนไลน์