เพิ่มสินค้าสำเร็จ!
ไม่สามารถเพิ่มสินค้าได้!
  • ค้นหา
  • ผลการค้นหา
โรคหน้ายางตาย เกิดจากเชื้อรา Phytophthora palmivora (Butler)       ลักษณะอาการ : ต้นที่เกิดโรคใบจะไม่เป็นมันสดใส โดยใบค่อยๆ เหลืองซีดและร่วง ใบอ่อนเหี่ยวเหลือง...

    เพลี้ยไฟมังคุด ถือว่าเป็นศัตรูอันอับ 1 ของมังคุด เคลื่อนไหวตัวได้รวดเร็ว ระบาดในช่วงที่อากาศแห้งแล้งติดต่อกันนานๆ พบเข้าทำลายในระยะที่ต้นเริ่มออกดอกถึงติดผลอ่อน...

       ถ้าเกิดกับต้นกล้าจะพบจุดแผลเล็กๆ สีน้ำตาลที่บริเวณใบ โคนต้น ถ้าต้นโตแล้ว ใบมีแผลวงกลมสีน้ำตาลซ้อนกันหลายชั้น เนื้อเยื่อรอบๆ...

    เชื้อรา Fusarium spp. เป็นเชื้อราชนิดเดียวกับที่ทำให้เกิดโรครากเน่าโคนเน่า เชื้อราสามารถเข้าทำลายได้ทั้งก่อนและหลังเก็บเกี่ยว โรคนี้ทำให้เกิดความเสียหายอย่างมาก...

    โรคใบขาวของอ้อยเกิดจากเชื้อไฟโตพลาสมา ซึ่งเป็นเชื้อที่ต้องเจริญเติบโตอยู่ในต้นอ้อยหรือในแมลงพาหะเท่านั้น ด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันยังไม่สามารถแยกเชื้อออกจากต้นอ้อยได้...

    โรคเหี่ยวของสับปะรด เกิดจากเชื้อไวรัส ซึ่งมีความสัมพันธ์กับ “เพลี้ยแป้ง” ความรุนแรงของโรคจะเกิดกับสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย...

ย้อนกลับ กลับหน้าแรก

ย้อนกลับ กลับหน้าแรก ถัดไป

ย้อนกลับ กลับหน้าแรก ถัดไป

ย้อนกลับ กลับหน้าแรก ถัดไป


วิธีสั่งของออนไลน์