เพิ่มสินค้าสำเร็จ!
ไม่สามารถเพิ่มสินค้าได้!
  • ค้นหา
  • ผลการค้นหา

        เกิดจากเชื้อไวรัส ซึ่งมีความสัมพันธ์กับเพลี้ยแป้ง เชื้อไวรัส ความรุนแรงของโรคจะเกิดกับสับปะรดพันธุ์ ปัตตาเวีย มีความอ่อนแอต่อไวรัสโรคเหี่ยวมากที่สุด...

ลักษณะการทำลาย           อาการเริ่มแรกพบใบยอดอ่อนเหลืองทีละยอด จนเหลืองหมดทั้งต้น ผลของมะเขือเป็นสีเหลืองด่าง ต้นชะงัก การเจริญเติบโต...

ลักษณะการทำลาย            เมื่อระบาดเข้าทำลายอ้อยมาก ๆ โดยเฉพาะในฤดูแล้ง ทำให้อ้อยชะงักการเจริญเติบโตผลผลิตและ ปริมาณน้ำตาลซูโครสในอ้อยลดลงเมื่อนำท่อนพันธุ์ที่มีแมลงชนิดนี้ไปปลูกก็เข้าทำลายท่อนพันธุ์อ้อยในดิน ทำให้ท่อนพันธุ์ไม่งอก...
วิธีสั่งของออนไลน์