เพิ่มสินค้าสำเร็จ!
ไม่สามารถเพิ่มสินค้าได้!
  • ค้นหา
  • ผลการค้นหา
  วัชพืช คือ วัชพืชใบแคบที่มีลักษณะต่าง ๆ เหมือนต้นข้าวจนแยกไม่ออกในระยะกล้า จะแยกได้เมื่อระยะแตกกอมีชื่อเรียกตามภาษาถิ่นว่า...

ระวัง เพลี้ยจักจั่น มะม่วง เพลี้ยจักจั่นทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัย จะทำลายใบอ่อน ยอดอ่อน ช่อดอก และก้านดอก ทำความเสียหายกับมะม่วงระยะออกดอกมากที่สุด...

ย้อนกลับ กลับหน้าแรก

กลับหน้าแรก ถัดไป

ย้อนกลับ กลับหน้าแรก

ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป

กลับหน้าแรก ถัดไป

วิธีสั่งของออนไลน์