เพิ่มสินค้าสำเร็จ!
ไม่สามารถเพิ่มสินค้าได้!
  • ค้นหา
  • ผลการค้นหา
          เพลี้ยแป้ง จะดูดกินน้ำเลี้ยงตามช่อดอกและผล ทำให้ผลลำไยเกิดการเสียหาย และจะ ขับถ่ายของเหลวลักษณะเหนียวคล้ายน้ำเชื่อมออกมา...

ลักษณะอาการ                โรคราสีชมพูมันระบาดมากในช่วงฝนตก โดยเฉพาะในแหล่งปลูกที่มีความชื้นสูง เชื้อสาเหตุ Corticium   salmonicolor Berk & Br เข้าทำลายบริเวณกิ่งและลำต้น...


วิธีสั่งของออนไลน์