เพิ่มสินค้าสำเร็จ!
ไม่สามารถเพิ่มสินค้าได้!
  • ค้นหา
  • ผลการค้นหา
โรคราสนิมในข้าวโพด       โรคนี้เกิดได้แทบทุกส่วนของต้นข้าวโพด คือ ใบ ลำต้น กาบใบ ฝัก ช่อดอกตัวผู้  แผลจะเกิดด้านบนใบมากกว่าด้านล่างของใบ...

โรครากเน่าโคนเน่า เกิดจากเชื้อรา  Phytophthora parasitica       ลักษณะอาการ ต้นส้มที่เป็นโรครากเน่าโคนเน่า ใบจะมีสีซีดไม่เขียวเหมือนปกติเส้นกลางใบจะมีสีเหลืองทั้งใบและร่วงหล่น...

โรคราหนวดแมว เกิดจากเชื้อสาเหตุ Choanephora sp.       โรคราหนวดแมว หรือโรคยอดและดอกเน่า เกิดได้กับทุกส่วนของมะเขือ ทั้งใบ ยอด และผลมะเขือ...

      ลักษณะภายนอกผลส้มโอผลจะดูปกติ แต่เมื่อดูที่ผิวเปลือกจะออกเหลืองกว่า และมักร่วงหล่นก่อนเก็บผลผลิต หากเก็บผลส้มโอมาดูจะพบว่าขั้วส้มโอมีสีเหลืองต่างจากส้มโอปกติ  ...

ปัญหาใบแซมดอกทุเรียน จะส่งผลให้ทุเรียนไม่ค่อยติด ดอกร่วงง่าย  ดังนั้น การทำให้ทุเรียนออกดอกสม่ำเสมอต้องมีการเตรียมต้นทุเรียนให้พร้อมโดยเริ่มตั้งแต่หลังเก็บผลผลิตเลย ...

   “ยูนิไลฟ์” จัดงานฉลองเปิดสำนักงานสาขาพิษณุโลกแห่งใหม่ อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา โดยมีคุณเฉลิมเกียรติ...

   ส้มเขียวหวานพันธุ์ล้ำเลิศได้มาจากการนำส้มเขียวหวานพันธุ์โชกุน (Mandarin) มาชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์โดยใช้วิธีการฉายรังสี ในปี...

กล้วยไม้ช้าง [Rhynchostylis gigantea (Lindl.) Ridl. (Ruxaporn Group)] พันธุ์ธรกฤตา        กล้วยไม้ช้างพันธุ์นี้เป็นกล้วยไม้ช้างการ์ตูนกลุ่มรักษพร (Ruxaporn Group) เกิดจากการคัดเลือกลูกผสมระหว่างกล้วยไม้ช้างเผือกกับกล้วยไม้ช้างแดง...

   มันเทศสายพันธุ์ สท.18 เป็นลูกผสมระหว่างพันธุ์ พจ.189-257 (เนื้อสีม่วง) กับพันธุ์ FM37-LINIDOK-3 (เนื้อสีเหลือง) ใช้ชื่อพันธุ์ว่า “มันเทศพันธุ์สุโขทัย...

    ช่วงอากาศหนาวเย็นและลมแรง เตือนเกษตรกรผู้ปลูกพืชผักตระกูลกะหล่ำเช่น คะน้า กวางตุ้ง กะหล่ำปลี กะหล่ำดอก ผักกาดขาว ผักกาดหอม...


วิธีสั่งของออนไลน์