เพิ่มสินค้าสำเร็จ!
ไม่สามารถเพิ่มสินค้าได้!
  • ค้นหา
  • ผลการค้นหา
ลักษณะการทำลาย         หนอนม้วนใบส้ม หนอนแปะใบส้ม หรือ หนอนประกบใบส้ม (Citrus leaf-roller) วัยหนอนจะกัดกินใบอ่อน และสร้างใยดึงใบและยอดให้พับติดกันมากกว่าการม้วน...

ลักษณะอาการ         เริ่มแรก ใบจะแสดงอาการม้วนห่อ สีของใบซีด ต่อมาเปลี่ยนเป็นสีเหลืองและแห้ง บริเวณโคนต้นมีอาการฉ่ำน้ำ ลำต้นเน่าหลุดออกจากเหง้าได้ง่ายและหักพับ...

           สำหรับมันสำปะหลัง มี เพลี้ยหอยเกล็ด หลายชนิดเข้าทำลาย เช่น เพลี้ยหอยเกล็ดขาว (Aonidomytilus albus ; White scale) เพลี้ยหอยเกล็ดดำ (Saissetia miranda ; Black scale)...

         แมลงวันทองพริก (Bactrocera latifrons (Hendel); solanum fruit fly) วงจรชีวิตระยะไข่ใช้เวลา 44-48 ชั่วโมง ระยะหนอน 8-10 วัน ระยะดักแด้ 11-14 วัน ตัวเต็มวัยอายุประมาณ...

         น้ำมะพร้าว (liquid endosperm) อยู่ในช่องกลวงของเมล็ดที่มีเปลือกหนาหุ้มอยู่ ขณะผลอ่อนจะมีน้ำมะพร้าวอยู่เต็ม แต่เมื่อผลแก่น้ำมะพร้าวจะแห้งไปบางส่วน...

        ฝรั่ง (Psidium guajava Linn.; Guava) เป็นผลไม้ที่อุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิด โดยจัดเป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงที่สุดในบรรดาผลไม้ทุกชนิด...

             กล้วยด่าง (Musa (ABB Group) ‘Kluai Dang’) ไม้ประดับที่เป็นกระแสอยู่ในปัจจุบัน จัดอยู่ในวงศ์ MUSACEAE มีลำต้นเทียมสูง 2-3 เมตร ให้หน่อด่างเมื่อลำต้นใหญ่ขึ้นจะมีสีเขียวอมชมพู...

             สถานการณ์โควิดในปัจจุบัน กระชายเป็นพืชสมุนไพรที่ได้รับความนิยมแพร่หลาย จากการศึกษาพบว่า สารสกัดของกระชายสามารถแสดงฤทธิ์ในการต้านไวรัส...

ฟ้าทะลายโจร Andrographis paniculata (Burm. f.) Wall. ex Nees         มีสาร “แอนโดรกราโฟไลค์” (Andrographolide) ช่วยยับยั้งการแบ่งตัวของไวรัสได้ในทุกระยะและช่วยยับยั้งการอักเสบ...

เชื้อราที่ก่อโรคในมะเขือจะส่งผลให้เกิดโรคได้กับทุกส่วน ทั้งใบ ยอด และผล ซึ่งชนิดของเชื้อราและลักษณะการเกิดโรคจะแตกต่างกันดังนี้  ...


วิธีสั่งของออนไลน์