เพิ่มสินค้าสำเร็จ!
ไม่สามารถเพิ่มสินค้าได้!
  • ค้นหา
  • ผลการค้นหา
ลักษณะอาการ        โรคนี้เกิดได้แทบทุกส่วนของต้นข้าวโพด คือ ใบ ลำต้น กาบใบ ฝัก ช่อดอกตัวผู้ โดยแผลจะเกิดด้านบนใบมากกว่าด้านล่างของใบ...

            หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด (Spodoptera frugiperda ; Fall Armyworm) ตัวเต็มวัยเป็นหนอนผีเสื้อกลางคืน วงจรชีวิตประมาณ 30 – 40 วัน เมื่อผสมพันธุ์แล้ว...

โรคราสนิมในข้าวโพด       โรคนี้เกิดได้แทบทุกส่วนของต้นข้าวโพด คือ ใบ ลำต้น กาบใบ ฝัก ช่อดอกตัวผู้  แผลจะเกิดด้านบนใบมากกว่าด้านล่างของใบ...

ลักษณะอาการ        ระยะแรกจะเกิดแผลขนาดใหญ่ 2-20 เซนติเมตร สีเทาหรือสีน้ำตาลยาวไปตามใบ หัวท้ายเรียวคล้า รูปกระสวย มักจะเกิดที่ใบล่างๆ...
ลักษณะอาการ อาการของโรคจะเกิดได้แทบทุกส่วนของต้นข้าวโพด คือ ใบ ลำต้น กาบใบ ฝัก ช่อดอกตัวผู้ โดยแสดงอาการเป็นจุดนูนเล็กๆ สีน้ำตาลแดง...


ลักษณะการทำลาย       เพลี้ยแป้งจะดูดน้ำเลี้ยงจากมันสำปะหลังในส่วนของต้นที่ยังอ่อนอยู่ โดยใช้ปากที่มีลักษณะเป็นท่อยาวแทงเข้าไปในส่วนของใบ...


วิธีสั่งของออนไลน์