เพิ่มสินค้าสำเร็จ!
ไม่สามารถเพิ่มสินค้าได้!
  • ค้นหา
  • ผลการค้นหา
ลักษณะการทำลาย     อาการเริ่มแรกจะเป็นจุดฉ่ำน้ำ ต่อมาจะเน่าอย่างรวดเร็ว ทำให้เนื้อเยื่อเปื่อยและมีลักษณะเป็นน้ำ ภายใน 2-3 วัน...

ลักษณะอาการ         เริ่มแรก ใบจะแสดงอาการม้วนห่อ สีของใบซีด ต่อมาเปลี่ยนเป็นสีเหลืองและแห้ง บริเวณโคนต้นมีอาการฉ่ำน้ำ ลำต้นเน่าหลุดออกจากเหง้าได้ง่ายและหักพับ...

โรครากปม เกิดจาก ไส้เดือนฝอยรากปม (Meloidogyne incognita)         ลักษณะอาการ ต้นพริกจะแคระแกร็น ใบเปลี่ยนเป็นสีเหลือง ผลผลิตลดเนื่องจากไส้เดือนฝอยแย่งอาหารและทำลายระบบรากทำให้ระบบรากเสียหายไม่ยืดยาวเหมือนปกติแต่กลายเป็นปมกุด...

ข้าว มัน พริก อ้อย ข้าวโพด ทุเรียน ปาล์ม พริกไทย ส้มโอ มะนาว มะม่วง ยางพารา ขิง แตงโม แตงกวา หอมแดง มะเขือ ลำไย

“โรคเน่าเละ” ของพืชผักตระกูลกะหล่ำ     เกิดจาก เชื้อแบคทีเรีย Pectobacterium carotovorum subsp. Carotovorumโดยเริ่มแรกอาการของโรคเป็นจุดฉ่ำน้ำ ต่อมาจะเน่าอย่างรวดเร็ว...

เชื้อสาเหตุ : ไส้เดือนฝอยรากปม Meloidogyne incognita   ลักษณะการทำลาย              พริกต้นแคระแกร็น ใบเปลี่ยนเป็นสีเหลือง ผลผลิตลดเนื่องจากไส้เดือนฝอยแย่งอาหารและทำลายระบบราก ทำให้ระบบรากเสียหายไม่ยืดยาวเหมือนปกติแต่กลายเป็นปมกุด...

  ฤดูแล้งที่เกิดขึ้นต่อเนื่องและยาวนาน ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของพืช เราลองมาดูว่าในฤดูแล้งควรเลือกปลูกพืชชนิดใดได้บ้าง 10...

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Spodoptera litura Fabricius การเข้าทำลาย     เมื่อหนอนฟักจากไข่ใหม่ๆ จะรวมกลุ่มกันแทะกินผิวใบพืช ในระยะต่อมาจะเริ่มทำลายยอดรุนแรงมาก...

เมื่อวันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562 ยูนิไลฟ์จัดกิจกรรม Expo ณ หอประชุมโรงเรียนหนองฉางวิทยา อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี มีเกษตรกรและสมาชิกยูนิไลฟ์จากทั้งจังหวัดอุทัยธานีและจังหวัดใกล้เคียงมาร่วมงานกันมากมาย                                                                                  ...

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ยูนิไลฟ์ จัดกิจกรรม “ยูนิไลฟ์เกษตรแฟร์ Mini Expo สัญจร จ.ระยอง โดยจัดขึ้น ณ โรงเรียนบ้านเนินหย่อง อ.แกลง...


วิธีสั่งของออนไลน์