เพิ่มสินค้าสำเร็จ!
ไม่สามารถเพิ่มสินค้าได้!
  • ค้นหา
  • ผลการค้นหา
     เพลี้ยจักจั่นฝอยทุเรียน (Amrasca durianae Hongsaprug) มักเข้าทำลายในช่วงทุเรียนแตกใบใหม่หรือใบอ่อน โดยตัวอ่อนและตัวเต็มวัยจะดูดกินน้ำเลี้ยงจากใบ...

       ในสภาพฝนเยอะช่วงนี้ ปัญหาสำคัญของชาวสวนทุเรียน คือ หางแย้หรือผลอ่อนร่วง เกิดเนื่องจากปริมาณไนโตรเจนสูงหลังฝนตกต่อเนื่อง...

Eutetranychus africanus (Tucker) ลักษณะการทำลาย ไรแดงทุเรียน ดูดกินน้ำเลี้ยงอยู่บริเวณผิวใบทุเรียน ทำให้เกิดเป็นจุดปะ สีขาวกระจายอยู่ ทั่วบนใบ...

  เชื้อสาเหตุ : สาหร่าย Cephaleuros solutus Karsten ลักษณะอาการ     พบได้ทั้งที่ใบและกิ่ง บนใบจะเป็นจุดเล็กๆ นูนขึ้นจากผิวใบเล็กน้อย ขอบของจุดมีลักษณะเป็นแฉกๆ...

      เพลี้ยหอยทุเรียนรัสเซลล์ (Asterolecanium ungulatum Russell) เป็นเพลี้ยหอยขนาดเล็ก เพศเมียมีรูปร่างเกือบกลม หลังนูน มีสีเขียวอ่อนปนเหลือง ขนาด...

ลักษณะอาการ       ปัญหาดอกแซมใบทุเรียน จะทำให้ทุเรียนไม่ค่อยติด ดอกร่วงง่าย การทำให้ทุเรียนออกดอกสม่ำเสมอต้องมีการเตรียมต้นทุเรียนให้ออก...

   เชื้อสาเหตุ : เชื้อรา Rhizoctonia solani     ลักษณะอาการ     โรคใบติด หรือ โรคใบไหม้ (Durian leaf blight) เป็นโรคที่สำคัญในทุเรียนอีกโรคหนึ่ง อาการที่ใบจะมีลักษณะเป็นจุดฉ่ำน้ำคล้ายน้ำร้อนลวกบนใบ...

      ช่วงนี้ชาวสวนทุเรียนหลายท่านอยู่ในช่วงใบเพสลาด กำลังจะสะสมอาหารเพื่อเปิดตาดอกในขั้นต่อไป ซึ่งคำว่า “ใบเพสลาด” หมายถึง...

ขั้นตอนที่ 1 ล้างต้นพร้อมฟื้นฟูใบ เพื่อกำจัดโรคและแมลงที่ติดอยู่ตามใบและลำต้น    ขั้นตอนที่ 2 เรียกราก กระตุ้นการเกิดรากใหม่ให้ออกมากินปุ๋ย    ขั้นตอนที่...

โรคผลเน่าในทุเรียน         เชื้อสาเหตุของโรค สามารถเข้าทำลายตั้งแต่ระยะติดผลอ่อนจนระยะสุกแก่ โดยมีเชื้อราเข้าทำลายได้หลายชนิด...


วิธีสั่งของออนไลน์