เพิ่มสินค้าสำเร็จ!
ไม่สามารถเพิ่มสินค้าได้!
  • ค้นหา
  • ผลการค้นหา
โรคผลเน่าในทุเรียน         เชื้อสาเหตุของโรค สามารถเข้าทำลายตั้งแต่ระยะติดผลอ่อนจนระยะสุกแก่ โดยมีเชื้อราเข้าทำลายได้หลายชนิด...

โรคราสีชมพูของทุเรียน เกิดจากเชื้อรา Corticium salmonicolor Berk & Br.              เชื้อราเข้าทำลายกิ่งต้นทุเรียนโดยเฉพาะบริเวณง่ามกิ่ง ส่งผลให้ใบมีสีเหลืองร่วงหล่นไปคล้ายกับอาการกิ่งแห้งและใบร่วงที่เกิดจากโรคโคนเน่า...

    เชื้อรา Fusarium spp. เป็นเชื้อราชนิดเดียวกับที่ทำให้เกิดโรครากเน่าโคนเน่า เชื้อราสามารถเข้าทำลายได้ทั้งก่อนและหลังเก็บเกี่ยว โรคนี้ทำให้เกิดความเสียหายอย่างมาก...

หนอนเจาะผลทุเรียน  Dichocrosis punctiferalis Guenee.     ผีเสื้อตัวเมียจะวางไข่ไว้ที่ผิวผลทุเรียน ตัวหนอนที่ฟักออกจากไข่ จะแทะกินผิวเปลือกผลทุเรียนตั้งแต่ผลเล็กอายุประมาณ...

      โรคใบติด หรือ โรคใบไหม้ (Durian leaf blight) เกิดจากเชื้อรา Rhizoctonia solani ลักษณะ อาการที่ใบจะมีลักษณะเป็นจุดฉ่ำน้ำคล้ายน้ำร้อนลวกบนใบบริเวณกลางใบหรือขอบใบ...

เชื้อสาเหตุ : เชื้อรา Collettotrichum spp.         เชื้อราเข้าทำลายทางใบ จะทำให้ใบอ่อนมีสีซีดเหมือนน้ำร้อนลวก เมื่อแห้งจะมีจุดโคนีเดียสีดำเรียงซ้อนเป็นชั้นๆชัดเจน...

เชื้อสาเหตุ : เชื้อรา Phomopsis durionis         เป็นโรคที่พบได้โดยทั่วไปไม่ก่อความเสียหายต่อทุเรียนต้นโตแต่หากมีโรคสะสมในแปลงมากเกินไปจะส่งผลต่อผลผลิตทุเรียนอาจทำให้เกิดโรคผลเน่าหลังการเก็บเกี่ยวได้...

โรคใบไหม้ของทุเรียน เกิดจากเชื้อรา Fusarium Solani     ลักษณะอาการของโรค       ปลายใบทุเรียนจะเป็นใบแห้งๆ ส่องปลายใบกับแดดจะพบสปอร์เป็นขุยขาวๆ...

    เมื่อเดือนมีนาคม 2564 สวนทุเรียนภูสายลม ของคุณจรูญ บวบนา สมาชิกยูนิไลฟ์ จ.พิษณุโลก ได้ต้อนรับคณะเกษตรจังหวัดพิษณุโลกและคณะเกษตรอำเภอชาติตระการ...

ลักษณะการทำลาย ของ“หนอนด้วงหนวดยาว” เจาะลำต้นในทุเรียน     ตัวเมียวางไข่ในเวลากลางคืนโดยบินมาเกาะต้นทุเรียนและไต่หาตำแหน่งที่เหมาะสมตามลำต้นและกิ่งขนาดใหญ่...


วิธีสั่งของออนไลน์