เพิ่มสินค้าสำเร็จ!
ไม่สามารถเพิ่มสินค้าได้!
  • ค้นหา
  • ผลการค้นหา
     แมลงนูนหลวง (Lepidiota stigma Fabricius) เป็นด้วงปีกแข็งที่มีขนาดตัวโต มีตั้งแต่สีขาว สีน้ำตาลอ่อน และสีน้ำตาลแดง การเข้าทำลายจะเกิดเป็นหย่อม...

เชื้อสาเหตุ : Colletotrichum falcatum ลักษณะอาการ       โรคเหี่ยวเน่าแดง เกิดจากเชื้อรา อ้อยจะเริ่มเหลืองและต่อมาจะยืนต้นแห้งเป็นลำ ทยอยตายทั้งกอและลุกลามตายทั้งแปลง...

แมลงหวี่ขาวที่พบในประเทศไทย มี 3 ชนิด คือ Aleurolobus barodensis (Maskell), Neomaskelliabergii (signoret) Neomaskellia and Ropognis Corbette แต่ชนิดแรกพบมากที่สุด    ลักษณะการทำลาย ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยของแมลงหวี่ขาวอ้อยดูดกินน้ำเลี้ยงอยู่ใต้ใบอ้อย...

เชื้อสาเหตุ : เชื้อรา Ustilago scitaminea เชื้อราชนิดนี้อาศัยอยู่ได้ในทุกส่วนของต้นอ้อย ติดอยู่กับตอเก่า และอาจจะติดกับท่อนพันธุ์ที่นำมาปลูก...

    โรคใบขาวของอ้อยเกิดจากเชื้อไฟโตพลาสมา ซึ่งเป็นเชื้อที่ต้องเจริญเติบโตอยู่ในต้นอ้อยหรือในแมลงพาหะเท่านั้น ด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันยังไม่สามารถแยกเชื้อออกจากต้นอ้อยได้...

    หนอนกออ้อย ฟักออกมาจากไข่จะอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม กัดกินบริเวณผิวใบหรือหน่ออ้อยในระยะเวลาสั้นๆ จากนั้นจึงเจาะเข้าไปภายในลำต้นที่อยู่บริเวณผิวดินและอาศัยอยู่ภายใน...

ลักษณะการทำลาย            เมื่อระบาดเข้าทำลายอ้อยมาก ๆ โดยเฉพาะในฤดูแล้ง ทำให้อ้อยชะงักการเจริญเติบโตผลผลิตและ ปริมาณน้ำตาลซูโครสในอ้อยลดลงเมื่อนำท่อนพันธุ์ที่มีแมลงชนิดนี้ไปปลูกก็เข้าทำลายท่อนพันธุ์อ้อยในดิน ทำให้ท่อนพันธุ์ไม่งอก...

    จัดเป็นแมลงศัตรูอ้อยที่สำคัญต่อการปลูกอ้อย โดยสามารถเข้าทำลายอ้อยตั้งแต่ระยะเริ่มปลูกจนถึงระยะเก็บเกี่ยว โดยหนอนของด้วงหนวดยาวจะเข้าไปในส่วนของลำต้นอ้อยที่อยู่ใต้ดิน...

นายประเสริฐ ศรีระสันต์   ปราชญ์เกษตรกรใน  ต. ควนลัง  อ. หาดใหญ่  จ.  สงขลา  เจ้าของสวนเกษตรแบบผสมผสาน ได้รื้อฟื้น การปลูกอ้อยลอยฟ้า...

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Lepidiota stigma Fabricius แมลงนูนหลวง  เป็นด้วงปีกแข็งที่มีขนาดตัวโต  และมีสีต่างๆ กัน ตั้งแต่สีขาว  สีน้ำตาล  และสีน้ำตาลแดง ...


วิธีสั่งของออนไลน์