เพิ่มสินค้าสำเร็จ!
ไม่สามารถเพิ่มสินค้าได้!
  • ค้นหา
  • ผลการค้นหาด้วงหนวดยาว จัดเป็นแมลงศัตรูอ้อยที่สำคัญต่อการปลูกอ้อย โดยสามารถเข้าทำลายอ้อยตั้งแต่ระยะเริ่มปลูกจนถึงระยะเก็บเกี่ยว โดยหนอนของด้วงหนวดยาวจะเข้าไปในส่วนของลำต้นอ้อยที่อยู่ใต้ดิน...

คุณวัชรี เมฆวิลัย สมาชิกยูนิไลฟ์ จ.นครสวรรค์  ปลูกอ้อย 38 ไร่  มีทั้งอ้อยตอ 1 และอ้อยตอ 4 โดย อ้อยตอ 1 พันธุ์ขอนแก่น 3 จำนวน 4 ไร่ ส่วนอ้อยตอ...วิธีสั่งของออนไลน์