เพิ่มสินค้าสำเร็จ!
ไม่สามารถเพิ่มสินค้าได้!
เกี่ยวกับยูนิไลฟ์
ความเป็นมาของบริษัท

logo-unilife แบรนด์ธุรกิจเครือข่ายชั้นนำผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตร

      “เกษตรยุคใหม่ นำไทยสู่แนวหน้า” …เป็นแนวคิดและความมุ่งมั่นของคณะผู้ก่อตั้ง จึงก่อเกิดเป็น “ธุรกิจยูนิไลฟ์” ตั้งแต่ปี 2541 เป็นต้นมา การที่จะก้าวสู่ ” เกษตรยุคใหม่ ” อย่างแท้จริงนั้น ต้องมีผู้นำความรู้และวิทยาการใหม่ๆ ไปช่วยพี่น้องเกษตรกรให้ทำงานเป็นระบบมากขึ้น ได้ผลผลิตคุ้มค่าต่อการลงทุน วันนี้ยูนิไลฟ์มีพร้อมแล้วในทุกๆ ด้านทั้งทางด้าน (1.) องค์ความรู้ ด้านการผลิตพืชแบบมืออาชีพ (2.) ผลิตภัณฑ์คุณภาพ ที่ตอบโจทย์ในทุกๆสภาพแวดล้อม (3.) การแบ่งปัน องค์ความรู้ต่างๆจากแนวทางของระบบเครือข่าย (4.) เป็นที่ปรึกษา คอยให้คำแนะนำและสามารถนำองค์ความรู้ไปช่วยพัฒนาผลผลิตของเกษตรกรได้เป็นรูปธรรม

ยูนิไลฟ์มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการเกษตรให้เจริญรุ่งเรือง โดยหลักการ จีเอพี(GAP) : เกษตรดีที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มพูนคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทยให้ประสบความสุขที่ยั่งยืนกว่าที่ ผ่านมา ตามปรัชญาที่ว่า ….“ใส่ใจชีวิตเกษตรกร”….ธุรกิจยูนิไลฟ์ จึงเป็นเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ที่จะสามารถสร้างความมั่นคงยั่งยืน ให้แก่ผู้ทำธุรกิจยูนิไลฟ์ และสร้างความพึงพอใจให้ กับเกษตรกร ในการที่จะลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ก้าวสู่การเป็นเกษตรกรยุคใหม่ที่พร้อมจะส่งต่ออาชีพเกษตรกรรม สู่ลูกหลานสืบต่อไปในระยะยาว

ประเภทธุรกิจและการขยายตลาด

ยูนิไลฟ์ใช้ช่องทางธุรกิจเครือข่าย หรือ MLM [Multi – Lavel marketing] ในรูปแบบการตลาดเครือข่าย (Network Marketing) ด้วยแผนการจ่ายผลตอบแทน แบบสแตร์สเต็ป (Stair Step) ที่สามารถสร้างรายได้ที่ไร้ขีดจำกัดและมั่นคงสามารถสร้างผู้ประกอบการรายใหม่เกิดเจ้าของธุรกิจรายย่อยในชุมชนมากมายเกษตรกรก็สามารถเป็นเจ้าของธุรกิจได้จนทำให้เติบโตและประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนจากการใช้ดีแล้วบอกต่อ นำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและสินค้าอุปโภคบริโภค ก่อเกิดเป็นรายได้มั่นคงยาวนาน และส่งต่อเป็นมรดกให้ลูกหลานได้สืบไป..

Unilife_background_Rev01

สมาชิกสมาคม TDSA  & TCPA

 

“ยูนิไลฟ์ได้รับการจดทะเบียนบริษัทขายตรงอย่างถูกต้องตามกฎหมายจาก สคบ.(สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค)

ทะเบียนเลขที่ 02007/2556  ตั้งแต่ปี พ.ศ.2545

 

 “ยูนิไลฟ์”  เป็นหนึ่งในสมาคมขายตรงไทย TDSA ( Thai Direct Selling Association) ซึ่งเป็นสมาคมเดียวในประเทศไทยที่สังกัด
สมาพันธ์ขายตรงโลก WFDSA (World Federation of Direct Selling Association)

 

 

 “ยูนิไลฟ์”  ดำรงตำแหน่งระดับ Gold ประจำปี 2020 โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณการขายตรงโลก

(WFDSA Global Code of Ethic Recognition Program)

 

 “ยูนิไลฟ์” ในกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจเกษตร เราเป็นสมาชิกสมาคมอารักขาพืชไทย TCPA (Thai Crop Protection Association)

ซึ่งเป็นหนึ่งใน 14 ประเทศที่ได้รับเข้าเป็นสมาชิก สภาสมาคมผู้ผลิตสารเคมีเกษตรระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค (CropLife Asia)

แนะนำ บริษัท ยูนิไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด Unilife International Co., Ltd.

ยูนิไลฟ์ : ผู้นำเครือข่ายขวัญใจเกษตรกร

“เกษตรยุคใหม่ นำไทยสู่แนวหน้า”เป็นแนวคิดและความมุ่งมั่นของคณะผู้ก่อตั้งจึงก่อเกิดเป็น “ธุรกิจยูนิไลฟ์” ตั้งแต่ปี 2541 เป็นต้นมาการที่จะก้าวสู่ “เกษตรยุคใหม่” อย่างแท้จริงนั้นต้องมีผู้นำความรู้และวิทยาการใหม่ๆ ไปช่วยพี่น้องเกษตรกรให้ทำงานเป็นระบบมากขึ้นเพื่อให้ได้ผลผลิตคุ้มค่าต่อการลงทุนวันนี้ ยูนิไลฟ์     มีพร้อมแล้วในทุก ๆ ด้านองค์ความรู้ ด้านการผลิตพืชทุกชนิด แบบมืออาชีพผลิตภัณฑ์คุณภาพ ที่ตอบโจทย์ในทุกๆสภาพแวดล้อมการแบ่งปันองค์ความรู้ต่าง ๆ ด้วยแนวทางของระบบเครือข่ายที่เติบโตไร้ขีดจำกัดที่ปรึกษาด้านพืช ที่รู้ลึก รู้จริงทางด้านพืชครบวงจรยูนิไลฟ์… มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการเกษตรให้เจริญรุ่งเรืองด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทยให้ประสบกับผลสำเร็จทางการเกษตร ที่ยั่งยืนกว่าที่ผ่านมา ตามปรัชญาที่ว่า “ ใส่ใจชีวิตเกษตรกร” ด้วย “ภาคเกษตร” คือช่องทางธุรกิจที่มีโอกาสมากที่สุดธุรกิจยูนิไลฟ์จึงตอบโจทย์วิถีชีวิตคนไทย และเป็นทางเลือกหนึ่งที่สามารถสร้างความมั่นคงยั่งยืนทางธุรกิจให้กับทุกท่านได้ยินดีต้อนรับทุกท่าน  สู่… ครอบครัวยูนิไลฟ์


วิธีสั่งของออนไลน์
deneme bonusu veren siteler deneme bonusu
tuzla escort maltepe escort ataşehir escort kadıköy escort anadolu yakası escort ataşehir escort pendik escort kurtköy escort kartal escort kadıköy escort maltepe escort kartal escort deneme bonusu escort bayan ataşehir escort