เพิ่มสินค้าสำเร็จ!
ไม่สามารถเพิ่มสินค้าได้!
ยูนิไลฟ์แชลแนล & สื่อต่างๆ
ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม
กิจกรรมเพื่อสังคม 2560 ดูทั้งหมด
 • ยูนิไลฟ์…บริจาคเงินสบทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา ให้แก่โรงพยาบาลศิริราช
  คุณนิตยา มงคลธรรมากุล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทยูนิไลฟ์ฯ ร่วมบริจาคเงินสบทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา ให้แก่โรงพยาบาลศิริราช
 • ยูนิไลฟ์…ปันน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้
  คุณนิตยา มงคลธรรมากุล พร้อมด้วยทีมงาน ร่วมบริจาคสิ่งของอุปโภค-บริโภคพร้อมเงินช่วยเหลือจำนวนหนึ่ง แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้
 • ยูนิไลฟ์… ร่วมกับโรงเรียน สอนเทคนิคการปลูกข้าวมืออาชีพเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง
  ร่วมกับโรงเรียน สอนเทคนิคการปลูกข้าวมืออาชีพเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง
กิจกรรมเพื่อสังคม 2559 ดูทั้งหมด
 • “ยูนิไลฟ์” แบ่งปันน้ำใจแก่น้องโรงเรียนระยองปัญญานุกูล
  คุณเฉลิมเกียรติ และคุณนิตยา มงคลธรรมากุล พร้อมด้วยทีมงานบริษัทยูนิไลฟ์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด ได้จัดกิจกรรมร่วมแบ่งปันน้ำใจมอบเงินบริจาค
 • “ยูนิไลฟ์” นำทัพหนุนเกษตรกรปลูกพืชในระบบ GAP
  คุณณิชชารีย์ ปลาบู่ทอง นำทีมงานนักวิชาการเกษตรยูนิไลฟ์ไปร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้และให้คำแนะนำเกษตรกรที่ใช้ผลิตภัณฑ์ยูนิไลฟ์
 • “ยูนิไลฟ์” จัดโครงการ “ปลูกข้าวใหม่ให้น้องอิ่ม”
  คุณเฉลิมเกียรติ มงคลธรรมากุล เป็นประธานลงนามความร่วมมือกับคุณวันชัย ยังเอี่ยม ในการจัดโครงการ “ปลูกข้าวใหม่ให้น้องอิ่ม”
กิจกรรมเพื่อสังคม 2558 ดูทั้งหมด
 • “ยูนิไลฟ์” ส่งมอบองค์ความรู้การปลูกมันสำปะหลังคุณภาพต้นแบบแก่อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
  คุณเฉลิมเกียรติ มงคลธรรมากุล เข้าร่วมงาน“ส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ และการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง”
 • งานหนึ่งใจให้อาชีพ ของมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์
  คุณปราณี พุทธิพิพัฒน์ขจร ประธานกรรมการบริหารบริษัท เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลจาก ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
 • “ยูนิไลฟ์” ร่วมกับ TDSA ส่งมอบความสุข “บ้านเด็กอ่อนในสลัมฯ”
  คุณนิตยา มงคลธรรมากุล และคณะผู้บริหารสมาคมการขายตรงไทย จัดกิจกรรมเพื่อสังคมประจำปี 2558 ร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กๆ "มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม"

วิธีสั่งของออนไลน์