เพิ่มสินค้าสำเร็จ!
ไม่สามารถเพิ่มสินค้าได้!
เกี่ยวกับยูนิไลฟ์
ผลิตภัณฑ์คุณภาพ

ยูนิไลฟ์เป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์คุณภาพ ประกอบด้วย

1. ผลิตภัณฑ์การเกษตร ที่ได้รับการคัดสรรมาอย่างดี และถูกต้องตามกฎหมายทุกรายการ ได้ผ่านการพิสูจน์มาในทุกพืช ทุกพื้นที่ กว่าร้อยรายการ ไม่ว่าจะเป็น
  ● กลุ่มเพิ่มผลผลิต ได้แก่ ปุ๋ยและธาตุอาหารเสริมพืช สารควบคุมการเจริญเติบโต สารเพิ่มประสิทธิภาพ

  ● กลุ่มป้องกันกำจัดศัตรูพืช ได้แก่ สารกำจัดแมลงและไรศัตรูพืช สารป้องกันกำจัดโรคพืช สารกำจัดวัชพืช

ซึ่งผลิตภัณฑ์แบรนด์ยูนิไลฟ์ ทุกรายการผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน มีระบบการผลิตที่ทันสมัย เพื่อให้กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพสูงสุด และเพื่อให้เกษตรกรมั่นใจ ได้ถึงคุณภาพและความปลอดภัย เราจึงมีการตรวจสอบที่เข้มงวดในทุกขั้นตอนการผลิต โดยทีมวิจัยทางเคมีที่มีประสบการณ์กว่า 30 ปี ในห้องปฏิบัติการที่พรั่งพร้อมด้วยอุปกรณ์อันทันสมัยและสมบูรณ์แบบที่สุดในประเทศไทย เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์อันทรงคุณภาพ หลากหลาย ครอบคลุมทุกพืช และครบวงจร ตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวนับร้อยรายการภายใต้แบรนด์ “ยูนิไลฟ์”

2. ผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัย

ยูนิไลฟ์ตระหนักดีว่า หัวใจของธุรกิจ คือ ผลิตภัณฑ์คุณภาพที่ตอบโจทย์ผู้มุ่งหวังได้ทุกกลุ่ม เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้กับนักธุรกิจทุกท่านได้ดำเนินธุรกิจ
ยูนิไลฟ์อย่างเต็มศักยภาพ ยูนิไลฟ์ได้ขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ในชีวตประจำวัน ซึ่งคัดสรร วิจัยและพัฒนาจากบริษัทฯ ชั้นนำที่ได้รับการยอมรับในคุณภาพ และมาตรฐานการผลิตในระดับสากล เพื่อตอบสนองต่อความต้องการและความพึงพอใจของผู้บริโภคเป็นสำคัญ

 

ประเภทของผลิตภัณฑ์ยูนิไลฟ์
ความหมายของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด

1

ดูรายละเอียด สินค้าเพิ่มเติม

ปุ๋ยและธาตุอาหารเสริมพืช

ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีทั้งธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง และธาตุอาหารเสริมสำหรับพืช ช่วยในการเสริมสร้าง หรือกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช ทำให้พืชเจริญเติบโตได้รวดเร็ว ติดดอก ออกผล  มีความสมบูรณ์ ทุกระยะการเจริญเติบโต ช่วยปรับปรุงคุณภาพผลผลิต ช่วยป้องกันและแก้ไขอาการขาดธาตุอาหารของพืช ช่วยให้พืชทนต่อสภาพแวดล้อมวิกฤติ เช่น ร้อน หนาว หรือแล้งจัด

2

ดูรายละเอียด สินค้าเพิ่มเติม

สารเพิ่มประสิทธิภาพ

ประกอบด้วยสารปรับปรุงบำรุงดิน ช่วยทำให้ดินร่วนซุย พืชจะดูดกินปุ๋ยได้มากขึ้น  สารเพิ่มประสิทธิภาพปุ๋ย เป็นนวัตกรรมใหม่ของยูนิไลฟ์ ใช้ผสมกับปุ๋ยเคมีได้ทุกสูตร ลดการใช้ปุ๋ยเคมีลงได้มากกว่า 50% สารเพิ่มประสิทธิภาพ ใช้ผสมทุกครั้งที่ฉีดพ่นสาร ช่วยให้สารเกาะติดใบพืชได้ดีเยี่ยม ลดการสูญเสียจากการชะล้างของฝนและการรดน้ำ

3

ดูรายละเอียด สินค้าเพิ่มเติม

สารควบคุมการเจริญเติบโต

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ควบคุมหรือกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช ทำให้พืชมีการเปลี่ยนแปลงไปในแบบที่เกษตรกรต้องการ เช่น กระตุ้นการงอก กระตุ้นการออกราก การยืดช่อ ยืดข้อปล้อง การบังคับให้ออกดอกนอกฤดู การเปลี่ยนเพศดอก ชะลอการสุกแก่ และการพักตัวของตาและเมล็ด เป็นต้น

4

ดูรายละเอียด สินค้าเพิ่มเติม

สารกำจัดแมลงและไรศัตรูพืช

ยูนิไลฟ์ มีสารกำจัดแมลงและไรศัตรูพืชให้เลือกหลากหลาย สามารถเลือกใช้ตามชนิดของแมลงและไรศัตรูพืช  มีผลิตภัณฑ์ให้ใช้สลับกันเพื่อป้องกันการดื้อยา  ผลิตภัณฑ์มีทั้งประเภทที่ออกฤทธิ์ควบคุมกำจัดแมลงได้ยาวนาน ทำให้ไม่ต้องฉีดพ่นบ่อย  และสารที่มีฤทธิ์ตกค้างสั้น  ใช้แล้วปลอดภัยต่อผู้บริโภค  สามารถนำไปใช้ในการผลิตพืช GAP ได้

5

ดูรายละเอียด สินค้าเพิ่มเติม

สารกำจัดวัชพืช

ยูนิไลฟ์ มีสารกำจัดวัชพืชให้เลือกหลากหลาย เลือกใช้ได้ทั้งก่อนวัชพืชงอกหรือใช้หลังวัชพืชงอก มีทั้งประเภทเลือกทำลายและไม่เลือกทำลาย  สามารถกำจัดวัชพืชได้ทุกชนิดทั้งวัชพืชใบแคบ ใบกว้าง และ กก  ผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัยไม่ทำลายสภาพแวดล้อม

6

ดูรายละเอียด สินค้าเพิ่มเติม

สารป้องกันกำจัดโรคพืช

ยูนิไลฟ์ มีผลิตภัณฑ์ป้องกันกำจัดโรคพืชที่ใช้ได้ทั้งโรคที่เกิดจากเชื้อราและเชื้อแบคทีเรีย สามารถใช้ป้องกันก่อนเกิดโรคหรือใช้รักษาโรคพืช  ผลิตภัณฑ์สามารถนำไปใช้ได้กับทุกพืช ทุกระยะการเจริญเติบโต มีผลิตภัณฑ์ให้เลือกใช้สลับกันช่วยลดปัญหาการดื้อยา

7

ดูรายละเอียด สินค้าเพิ่มเติม

ผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัย

ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือน (Home care) และผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ส่วนตัว (Personal  care) ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดได้รับการคัดสรรมาเป็นอย่างดี มีสูตรเฉพาะของยูนิไลฟ์ที่ทำให้คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ โดยที่จะมีการขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ให้ครอบคลุมตอบสนองทุกความต้องการของผู้บริโภค


วิธีสั่งของออนไลน์