เพิ่มสินค้าสำเร็จ!
ไม่สามารถเพิ่มสินค้าได้!
เกี่ยวกับยูนิไลฟ์
ศักยภาพแห่งความเป็นผู้นำ

ยูนิไลฟ์…ธุรกิจเกษตรแสนล้าน


ไม่ว่าเศรษฐกิจโลกจะเป็นอย่างไร ทุกชีวิตยังต้องกินต้องใช้ ยังต้องแสวงหาเพื่อความอยู่รอด  ประเทศไทย… ยังคงเป็น ครัวของโลก ดังนั้นภาระหน้าที่ในการผลิตอาหารเลี้ยง “คนทั้งโลก” ยังคงเป็นภารกิจสำคัญของคนไทย นั่นย่อมแสดงว่า “เกษตร คือช่องทางธุรกิจที่ใหญ่ที่สุด ที่มีมูลค่าทางการตลาดนับแสนล้าน ดังนั้น “ยูนิไลฟ์” คือ โอกาสทางอาชีพอิสระ และ ทางเลือกใหม่ของคนไทยทุกคน

นักธุรกิจยูนิไลฟ์ และเกษตรกร


ตลอดเวลาที่ผ่านมาได้พิสูจน์แล้วว่า ธุรกิจยูนิไลฟ์ สามารถทำให้ “เกษตรกร หรือ นักธุรกิจยูนิไลฟ์” กว่าแสนรหัสมีชีวิตเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น เป็นอาชีพที่ตอบโจทย์วิถีชีวิตในชุมชน ตลอดจนนำพาคนรุ่นใหม่กลับคืนสู่บ้านเกิด เป็นผู้ทำธุรกิจรายย่อยในท้องถิ่นของตัวเอง เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับถิ่นฐานบ้านเกิดของตน  

บริษัทและพนักงานของเรา

ยูนิไลฟ์ นับเป็นบริษัทแรกและบริษัทเดียวที่ทำตลาด “ธุรกิจเครือข่ายเกษตรครบวงจร” ปัจจุบันบริษัทในเครือมีคณะผู้บริหารและพนักงานรวมกันกว่า 500 คน กระจายอยู่ สำนักงาน สาขาจังหวัดต่างๆ และโรงงานที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ด้าน เรามีทีมงานวิชาการและทีมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งเป็นทีมที่แข็งแกร่งพร้อมแก้ปัญหาเรื่องพืช ได้อย่างมืออาชีพ

ผลิตภัณฑ์ครบวงจร
ตั้งแต่ปลูกจนเก็บเกี่ยว

1

ยูนิไลฟ์เป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์คุณภาพ ประกอบด้วย

1. ผลิตภัณฑ์การเกษตร ที่ได้รับการคัดสรรมาอย่างดี และถูกต้องตามกฎหมายทุกรายการ ได้ผ่านการพิสูจน์มาในทุกพืช ทุกพื้นที่ กว่าร้อยรายการ ไม่ว่าจะเป็น

  ●  กลุ่มเพิ่มผลผลิต ได้แก่  ปุ๋ยและธาตุอาหารเสริมพืช  สารควบคุมการเจริญเติบโต สารเพิ่ม
      ประสิทธิภาพ

  ●  กลุ่มป้องกันกำจัดศัตรูพืช ได้แก่  สารกำจัดแมลงและไรศัตรูพืช  สารป้องกันกำจัดโรคพืชสาร
      กำจัดวัชพืช

2. ผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค ได้แก่ ผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัย

ซึ่งผลิตภัณฑ์แบรนด์ยูนิไลฟ์ ทุกรายการผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน มีระบบการผลิตที่ทันสมัย เพื่อให้กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพสูงสุด และเพื่อให้เกษตรกรมั่นใจได้ถึงคุณภาพและความปลอดภัย เราจึงมีการตรวจสอบที่เข้มงวดในทุกขั้นตอนการผลิต โดยทีมนักวิจัยทางเคมีที่มีประสบการณ์กว่า 30 ปี ในห้องปฎิบัติการที่พรั่งพร้อมด้วยอุปกรณ์อันทันสมัยและสมบูรณ์แบบที่สุดในประเทศไทย เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์อันทรงคุณภาพ หลากหลาย ครอบคลุมทุกพืช และครบวงจรตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึงเก็บเกี่ยว นับร้อยรายการภายใต้แบรนด์ “ยูนิไลฟ์”

ระบบสนับสนุนและบริการที่เป็นเลิศ

2


ยูนิไลฟ์ มีสำนักงานสาขาถึง 30 แห่งในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อรองรับการบริการและการกระจายสินค้า รวมทั้งมีศูนย์ตัวแทนจำหน่าย มากกว่า 500 แห่งทั่วประเทศไทย มีการอำนวยความสะดวกต่างๆและมีกิจกรรมที่จำเป็นต่อการเติบโตของธุรกิจ เช่น การฝึกอบรมพัฒนาความรู้ทั้งทางด้านการเกษตรและการทำธุรกิจ มีการสร้างแรงจูงใจให้นักธุรกิจอย่างต่อเนื่อง มีการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ การจัดงานรับโบนัสประจำปี งานแสดงสินค้า งานสัมมนา กิจกรรมการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ

ยูนิไลฟ์ ยังสร้างสรรค์กิจกรรมส่งเสริมการขาย การโฆษณาประชาสัมพันธ์ ในสื่อทุกรูปแบบ ทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างสม่ำเสมอ มีการเผยแพร่ความรู้เป็นประจำ ผ่านหลากหลายช่องทาง เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อเครือข่าย สังคมออนไลน์ ฯลฯ

ความสำเร็จและความภาคภูมิใจ

3


เกษตรกรวันนี้ ต้องดีกว่าวันวาน

   ต้นข้าว ที่ทอดรวงเหลืองอร่ามสุดลูกหูลูกตา ผลผลิตของพืชนานาชนิด ผลิดอกออกผลให้ได้เก็บเกี่ยวมากกว่าเดิม …รอยยิ้ม ที่ฉาบบนใบหน้าของเกษตรกร ผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นเป็นกอบเป็นกำ รวมถึงสภาพ ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ไม่ผิดนักหากจะกล่าวว่าทั้งหมดที่เกิดขึ้นคือสิ่งที่ “ยูนิไลฟ์” มุ่งมั่นกับแนวคิด “เกษตรกรวันนี้ ต้องดีกว่าวันวาน”  โดยจุดแข็งของบริษัทคือ เรามีองค์ความรู้ซึ่งบูรณาการมาจากการร่วมมือของนักวิชาการ กับ เกษตรกรที่มีประสบการณ์ตรงในด้านการทำการเกษตร  ด้วยกลไกของระบบเครือข่าย ทำให้เกิดการส่งต่อเพื่อถ่ายทอด “องค์ความรู้” ให้กับคนที่สนใจรวมทั้งเกษตรกรที่ยังไม่มีความรู้สามารถนำไปใช้ต่อได้จริงโดยไม่ต้องลองผิดลองถูก สิ่งนี้นับเป็นความภาคภูมิใจสูงสุดของ ยูนิไลฟ์ ในการที่สร้างอาชีพ ที่ใช้วิถีการดำเนินชีวิตที่เป็นวิถีของคนไทยส่วนใหญ่ นั่นคือ ธุรกิจเครือข่าย ขวัญใจเกษตรกร


วิธีสั่งของออนไลน์
Designed By: josen
Trbet Canlı Bahis Canlı Bahis Canlı Bahis Canlı Bahis Canlı Bahis
Deneme bonusu veren siteler Deneme bonusu veren siteler Deneme bonusu veren siteler Deneme bonusu veren siteler Deneme bonusu veren siteler
deneme bonusu deneme bonusu veren siteler
casibom
deneme bonusu veren siteler deneme bonusu
casibom