เพิ่มสินค้าสำเร็จ!
ไม่สามารถเพิ่มสินค้าได้!
เกี่ยวกับยูนิไลฟ์
โรงงานผลิตมาตรฐาน
1

ผลิตภัณฑ์ยูนิไลฟ์…
โรงงานผลิต
ที่สุดเพื่อความเป็นเลิศ

โรงงานผลิต แบรนด์ผลิตภัณฑ์ยูนิไลฟ์ ถือเป็นกลไกสำคัญในการที่จะได้ “ผลิตภัณฑ์คุณภาพ” อันเป็นหัวใจของธุรกิจ ซึ่งผลผลิตภัณฑ์ยูนิไลฟ์ที่ผลิตขึ้นในนิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ จึงออกแบบกระบวนการผลิตถูกต้องตามหลักวิศกรรมอุตสาหการและความปลอดภัย ทั้งในด้านโครงสร้างเเละวัสดุที่ใช้ เป็นโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตระดับสากล “สามารถรองรับกำลังการผลิตได้ถึง 20,0000 ล้านบาท/ปี” ดำเนินงานโดยบุคลากรมืออาชีพกว่า 500 คน อีกทั้งยังเป็นโรงงานรักษาสิ่งแวดล้อม อีกด้วย

 ปี 2531  ก่อตั้ง บริษัท นำเข้าวัตถุดิบทางการเกษตร ในนาม “บริษัท อินเตอร์ คร็อพ จำกัด” นับเป็นบริษัทแม่ ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรมากว่า 30 ปี เป็นบริษัทนำเข้าฯ ระดับ Top 5 ของวงการอุตสาหกรรมทางการเกษตร ที่ได้รับการยอมรับจากทั้งภาครัฐและเอกชนมาช้านาน จึงมั่นใจได้ว่าวัตถุดิบที่ถูกคัดสรรมาจากทุกมุมโลกนั้น มีประสิทธิภาพที่โดดเด่นกว่าทั่วๆไป ประกอบกับทีมวิจัยพัฒนาที่จะสร้างสรรค์สูตรต่างๆออกมาได้ตรงใจเกษตรกร ตอบโจทย์เรื่องรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดี

 ปี 2537  ก่อตั้ง โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตร แห่งที่ 1 ณ นิคมอุตสาหกรรมบางปู จ.สมุทรปราการ ในนาม “บริษัท แอ็กโฟรีแพ็กซ์ อินดัสตรีส์ จำกัด”

 ปี 2548  ก่อตั้ง โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตร แห่งที่ 2 ณ นิคมอุตสาหกรรมบางปู จ.สมุทรปราการ ในนาม “บริษัท ยูนิพรีมา จำกัด”

 ปี 2556  ก่อตั้ง โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตร แห่งที่ 3 ณ อ.ศรีประจันต์ จ. สุพรรณบุรี
ในนาม “บริษัท อัพไรท์ อะโกรโลยี จำกัด” ซึ่งเป็นโรงงานที่ผลิต สุดยอดผลิตภัณฑ์เสริมประสิทธิภาพปุ๋ย “ยูโอนิกซ์” นั่นเอง

2-31-970x350

ยูนิไลฟ์….
โรงงานผลิต…ผลิตภัณฑ์ยูนิไลฟ์

จึงเป็นอีกหนึ่งความมั่นใจสูงสุด
ที่เรามอบผลิตภัณฑ์ที่ดีให้แก่เกษตรกร/ผู้บริโภค

โรงงานผลิต ประกอบด้วย 2 ส่วน แบ่งเป็น ส่วนแรกคือ โรงงานผลิต ที่ผลิตภัณฑ์ยูนิไลฟ์ และส่วนที่สอง คือ  Reserch & Develope Center หรือห้องปฏิบัติกลางซึ่งมีภารกิจในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
(R&D)  ทำหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์การเกษตรฯลฯที่ผลิตโดยโรงงานของยูนิไลฟ์ ซึ่งมีทีมนักวิจัยทางเคมีที่มีประสบการณ์กว่า 30 ปี  และเพื่อเป็นสิ่งการรันตีได้ว่าผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของยูนิไลฟ์มีคุณภาพและความปลอดภัยสูงเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งเกษตรกรหรือผู้บริโภคสามารถตัดสินใจเลือกซื้อและใช้ผลิตภัณฑ์อย่างมั่นใจ

44

ผลิตภัณฑ์ยูนิไลฟ์….
ใส่ใจชีวิตเกษตรกร และเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้บริโภค
ความสุข ความพึงพอใจของลูกค้าหลายล้านคน
คือความเชื่อมั่นและความภาคภูมิใจของยูนิไลฟ์

ที่เราจะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

ด้วยเป็นบริษัทในวงการอุตสาหกรรมทางการเกษตรมายาวนานกว่า 30 ปี และได้รับการยอมรับจากทั้งภาครัฐและเอกชนมาช้านาน จึงมั่นใจได้ว่า วัตถุดิบ ที่ถูกคัดสรรมาจากทุกมุมโลก นั้นมีประสิทธิภาพที่โดดเด่นกว่าผลิตภัณฑ์การเกษตรทั่วๆไป ประกอบกับทีมวิจัยพัฒนาที่จะสร้างสรรค์สูตรต่างๆออกมาได้อย่างต่อเนื่อง ตรงใจเกษตรกร ตอบโจทย์เรื่องรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดี 

จวบจนถึงวันนี้ … โรงงานผลิตสินค้าภายใต้ตรายูนิไลฟ์ จึงเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของเรา ซึ่งไม่เพียงแต่ สร้างความประทับใจให้คนไทย เท่านั้น ผลิตภัณฑ์จากโรงงาน ยังได้ส่งออกไป จำหน่ายยังต่างประเทศอีกด้วย

3“ทีมงานมืออาชีพ”


วิธีสั่งของออนไลน์