เพิ่มสินค้าสำเร็จ!
ไม่สามารถเพิ่มสินค้าได้!
สาระน่ารู้ข่าวสาร

กล้วยด่าง ทำไมถึงด่าง

  

          กล้วยด่าง (Musa (ABB Group) ‘Kluai Dang’) ไม้ประดับที่เป็นกระแสอยู่ในปัจจุบัน จัดอยู่ในวงศ์ MUSACEAE มีลำต้นเทียมสูง 2-3 เมตร ให้หน่อด่างเมื่อลำต้นใหญ่ขึ้นจะมีสีเขียวอมชมพู แผ่นใบใหญ่ โคนก้านใบสีชมพูอ่อน ปลีสีแดงคล้ำ มีนวล รูปค่อนข้างเรียว เครือหนึ่งมี 4-5 หวี หวีหนึ่งมี 10-16 ผล รูปผลโค้งงอ ปลายสอบเรียว ผิวสีด่างขาวเขียวหรืออมชมพู รสชาติคล้ายกล้วยไข่ แต่มีรสอมเปรี้ยว ไม่มีเมล็ด สามารถรับประทานได้ และนิยมปลูกเป็นไม้ประดับ (ฐานข้อมูลพรรณไม้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์, 2563)

  

         สาเหตุการเกิดสีด่างของใบ ลำต้น และผลกล้วย เกิดจากการกลายพันธุ์ตามธรรมชาติ หากต้องการขยายพันธุ์กล้วยด่าง ต้องนำหน่อไปเพาะขยายพันธุ์ต่อ หากผสมหน่อให้เกิดผล มักไม่มีเมล็ดกล้วย วิธีการเพาะเมล็ดจึงยากที่จะให้ผลลูกที่หน้าตาสวยเหมือนต้นแม่ การเกิดสีด่างนั้นมาจากกลไกยีนด้อยที่แฝงอยู่ในพันธุกรรม สีด่างเหลือง และสีด่างขาวจากลักษณะเผือก ทำให้เกิดริ้วลายบนใบที่ต่างกัน (ไทยรัฐออนไลน์, 2564; เพจกล้วยด่าง/Banana Thailand)วิธีสั่งของออนไลน์