เพิ่มสินค้าสำเร็จ!
ไม่สามารถเพิ่มสินค้าได้!
สาระน่ารู้ข่าวสาร

กล้วยไม้ช้างการ์ตูนพันธุ์ธรกฤตา

กล้วยไม้ช้าง [Rhynchostylis gigantea (Lindl.) Ridl. (Ruxaporn Group)] พันธุ์ธรกฤตา

 

 

   กล้วยไม้ช้างพันธุ์นี้เป็นกล้วยไม้ช้างการ์ตูนกลุ่มรักษพร (Ruxaporn Group) เกิดจากการคัดเลือกลูกผสมระหว่างกล้วยไม้ช้างเผือกกับกล้วยไม้ช้างแดง โดยนายวัชรา คงแสงเงิน จึงได้ซื้อต้นกล้าในขวดมาปลูกที่สวนแสงสงวน อ.นครไชยศรี จ.นครปฐม เพื่อคัดต้นที่ดอกมีสีพื้นเป็นสีขาว ลายปื้นสีม่วงแดง และรูปแบบของลายแต่ละดอกในช่อเดียวกันไม่เหมือนกัน อันเป็นลักษณะประจำพันธุ์ของกล้วยไม้ช้างกลุ่มรักษพร ซึ่งได้คัดเลือกต้นที่มีลักษณะเด่น คือ ออกดอกเมื่อต้นมีขนาดเล็ก ขนาดดอกค่อนข้างใหญ่ ลายปื้นของดอกมีสีเข้มและสดใสทั้งด้านหน้าและด้านหลังของ ดอก และมีสัดส่วนของลายปื้นประมาณร้อยละ 25 ของพื้นที่กลีบรวม จำนวน 1 ต้น จึงตั้งชื่อพันธุ์กล้วยไม้ ช้างการ์ตูนนี้ว่า “พันธุ์ธรกฤตา” เมื่อได้ขยายพันธุ์ด้วยการแยกหน่อ เพื่อประเมินลักษณะประจำพันธุ์ โดยพบว่า ลักษณะประจำพันธุ์มีความสม่ำเสมอ ได้รับการรับรองพันธุ์ 26 กุมภาพันธ์ 2563

 

 

ที่มา : กล้วยไม้ช้างการ์ตูนพันธุ์ธรกฤตา, ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง โฆษณาคำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518วิธีสั่งของออนไลน์