เพิ่มสินค้าสำเร็จ!
ไม่สามารถเพิ่มสินค้าได้!
สาระน่ารู้ข่าวสาร

การสะสมอาหารในเผือก

  

      เผือกเป็นพืชล้มลุก หัวเผือกเป็นส่วนของลำต้นที่เกิดอยู่ใต้ดิน ขนาดของหัว สี รูปร่าง จะแตกต่างกันออกไปตามพันธุ์ หัวเล็กหนักตั้งแต่ 28 กรัม – 450 กรัม หัวใหญ่มีน้ำหนักตั้งแต่ 450 กรัม – 3.5 กิโลกรัม เนื้อเผือกมีสีขาวหรือม่วง อายุเก็บเกี่ยวประมาณ 5-8 เดือน ในระยะการลงหัวที่อายุ 45-60 วัน จะใช้ปุ๋ยที่มีธาตุอาหารครบถ้วน ทั้งไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม โดยเฉพาะโพแทสเซียม จะเป็นธาตุอาหารที่ส่งเสริมในกระบวนการสะสมอาหาร สร้างแป้ง สร้างน้ำตาล และฟอสฟอรัสจะช่วยให้เผือกสร้างหัวและลงหัวได้ดี

  

         ส่วนธาตุอาหารรองเสริมก็มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของทางใบไม่แพ้กัน เพราะเมื่อใบเจริญเติบโตดีก็จะส่งผลต่อกระบวนการสังเคราะห์แสงสร้างแป้งสร้างน้ำตาล และส่งต่อการเจริญเติบโตของหัวใต้ดินต่อไปวิธีสั่งของออนไลน์