เพิ่มสินค้าสำเร็จ!
ไม่สามารถเพิ่มสินค้าได้!
สาระน่ารู้ข่าวสาร

การสะสมอาหารในใบทุเรียน

      ช่วงนี้ชาวสวนทุเรียนหลายท่านอยู่ในช่วงใบเพสลาด กำลังจะสะสมอาหารเพื่อเปิดตาดอกในขั้นต่อไป ซึ่งคำว่า “ใบเพสลาด” หมายถึง ใบที่เพิ่งคลี่ออกเต็มที่ มีสีเขียวไม่อ่อนไม่แก่ และใบยังมีลักษณะโครงสร้างที่นิ่ม

      การที่จะเปิดตาดอกได้นั้น จะต้องมีการสะสมอาหารให้ใบมีลักษณะเป็นใบเขียวเข้ม ใบใหญ่ ใบหนา เพื่อที่จะส่งอาหารของใบต่อไปยังการพัฒนาจนเกิดเป็นตาดอกได้ โดยจะต้องมีการให้ธาตุอาหารหลักอย่างครบถ้วน ทั้งไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม โดยเฉพาะอย่างยิ่งโพแทสเซียม จะเป็นธาตุอาหารสำคัญที่ช่วยในกระบวนการสร้างโปรตีนและน้ำตาล ช่วยในการสะสมอาหาร เมื่อใบมีอาหารสะสมมากเพียงพอก็จะสามารถเปิดตาดอกต่อไปได้

  

  

  วิธีสั่งของออนไลน์