เพิ่มสินค้าสำเร็จ!
ไม่สามารถเพิ่มสินค้าได้!
สาระน่ารู้ข่าวสาร

การเพิ่มผลผลิตอ้อยทั้งปริมาณและคุณภาพจากหลักวิชาการและประสบการณ์

การเพิ่มผลผลิต ‘อ้อย’ ทั้งปริมาณและคุณภาพ

จากหลักวิชาการและประสบการณ์

ข่าวผลผลิตอ้อย 100 ตันต่อไร่ ทำให้เกษตรกรชาวไร่ตื่นตัวและหันมาสนใจเกิดคำถามกันทั่วว่าเป็นไปได้ จริงหรือ?แต่หากทำตามหลักวิชาการ ผสานกับการจัดการที่ดีก็มีตัวอย่างบุคคลมายืนยันการทำ 50 ตันต่อไร่ว่าเป็นไปได้จริง ๆ ไม่ได้โม้การทำไร่อ้อยจากอดีตถึงปัจจุบัน การปลูกอ้อยเกิดความแตกต่างกันไป ทั้งมีการไถเปิดหน้าดินด้วยดริปเปอร์มีเครื่องปลูก มีรถตัด มีค่าน้ำมัน ค่าเช่าที่สูงขึ้นเป็น 1,000 บาท/ไร่ ต้นทุนโดยรวมสูงขึ้นและยังมีโรงงานน้ำตาลเพิ่มเรื่องเทคโนโลยีการให้ผลผลิตสูงราคาขายควรได้มากกว่า

1,000 บาท/ตัน เป็นต้น

ปัจจุบันเกษตรกรอย่างเราควรมีการปรับตัว เพื่อให้ได้ผลผลิตสูงขึ้นแบบคุ้มค่ากับการลงทุน ดังนั้นทาง บริษัท ยูนิไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จึงมีความมุ่งมั่นในการเพิ่มคุณภาพและปริมาณผลผลิต โดยลงพื้นที่ทำงานร่วมกับเกษตรกรให้สามารถปฏิบัติได้-ค่าใช้จ่ายไม่แพง เกษตรกรรายย่อยต้องทำได้ แถมผลกำไรมากเกินคาดค่ะท่านที่อ่านแล้วลองนำไปใช้ดูนะคะ

การทำไร่อ้อยต้นแบบเพื่อเพิ่มผลผลิต

 1. การเตรียมดิน

การปรับพื้นที่ การระเบิดดาน เครื่องปรับพื้นที่ผาล 22 จาน (ปรับพื้นที่ได้เรียบกว่า) การไถระเบิดดานน่าจะต้องลึกกว่า 40 ซม. เพื่อเก็บน้ำฝนและลดน้ำขังในไร่ทำให้อ้อยเจริญเติบโตดี

 1. การปลูกและพันธุ์อ้อย เลือกพันธุ์ให้เหมาะสมกับพื้นที่ มีเปอร์เซ็นต์น้ำตาลสูง ทนต่อสภาพแวดล้อม
 • ท่อนพันธุ์ต้องอายุ 8-10 เดือน มีตาที่สมบูรณ์ ปราศจากโรคและแมลง (เพลี้ยแป้ง/โรคเน่าแดง)
 • ก่อนปลูกควรฉีดพ่นด้วย ซีวิว 20 ซีซี+นีโอ-ซิงค์พลัส 40 ซีซี+คัพเวอร์ 5 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร อาบโชกใส่กองท่อนพันธุ์ (ห้ามเก็บไว้เกิน 3 วันเพราะตาจะยาวและหน่อจะช้ำง่าย) ทำให้หน่องอกเร็วและหน่อใหญ่อวบ ถ้าอยู่ในช่วงแล้งหน่อที่งอกจะไม่ค่อยเหี่ยว
 • หากพบเพลี้ยแป้งมากับท่อนพันธ์ควรเติม เท็นสตาร์ 15 ซีซี เพื่อกำจัดเพลี้ยแป้ง
 • ระยะปลูก ควรเป็น 1.4 เมตรทำให้รถตัดสามารถเข้าไปทำงานได้ (ลดปัญหาแรงงาน)
 • ใส่ปุ๋ยรองพื้นด้วย 16-20-0 ผสม สารเพิ่มประสิทธิภาพปุ๋ย “ยูโอนิกซ์” หรือตามค่าวิเคราะห์ดิน แล้ววางท่อนพันธุ์ ในระยะแรกอ้อยต้องการไนโตรเจนและฟอสฟอรัส แต่โพแทสเซียมจะใส่ในช่วงท้าย (ไม่ควรใส่ K รากอ้อยจะแพ้ความเค็ม)
 • รดน้ำให้ชื้นหลังปลูก แล้วคุม-ฆ่าหญ้าด้วย ซีโต้ อะมีทรีน อะทราซีน

 

 1. การบำรุงรักษา เพื่อเร่งการเจริญเติบโตและเพิ่มผลผลิตโดยหว่านหรือละลายน้ำฉีดโคนอ้อยด้วย

สารเพิ่มประสิทธิภาพปุ๋ย “ยูโอนิกซ์”

3.1 หลังปลูกควรตรวจแปลง

 • อ้อยอายุ 1 เดือน ตรวจเปอร์เซ็นต์การงอก
 • อ้อยอายุ 3 เดือน ตรวจลักษณะประจำพันธุ์
 • อ้อยอายุ 7-8 เดือน-ก่อนเก็บเกี่ยวตรวจความสมบูรณ์ก่อนนำไปทำพันธุ์

3.2 เพิ่มความทนสภาพอากาศร้อนหรือแล้ง แนะนำ ยูเรีย + สารเพิ่มประสิทธิภาพปุ๋ย “ยูโอนิกซ์”     อัตรา 2 กก. + ซีวิว 200 ซีซี ต่อน้ำ 200 ลิตร ฉีดพ่นอาบโชกทั้งใบและต้นอ้อย จะทำให้อ้อยทนแล้ง เขียวใบตั้ง ไม่เหี่ยวเฉา

3.3 หากชะงักการเจริญเติบโตเพราะอากาศหนาวเย็น หรือดินความชื้นสูงมากเกินไป แนะนำ ยูเรีย+

สารเพิ่มประสิทธิภาพปุ๋ย “ยูโอนิกซ์” อัตรา 5 กก.+ ซีวิว 200 ซีซี +นีโอ-ซิงค์พลัส 400 ซีซี ต่อน้ำ 200 ลิตรฉีดพ่นอาบโชกทั้งใบและต้นอ้อย จะทำให้อ้อยต้นอวบ แตกกอใหญ่ รากเยอะ เจริญเติบโตดีมาก

3.4 เพิ่มความหวานและเร่งการย่างปล้อง แนะนำฉีดลงโคนหรือผสมกับยาฆ่าหญ้าด้วยปุ๋ยเคมีสูตร

13-13-21, 16-16-16, 12-20-12 ผสม สารเพิ่มประสิทธิภาพปุ๋ย “ยูโอนิกซ์” อัตรา 10-15 กก. ต่อน้ำ 200 ลิตรควรเลือกให้ตรงกับลักษณะดิน

3.5 การใส่ปุ๋ยแต่งหน้าโดยใช้แรงงานคน หรือ MPI ลึก 20-25 ซม. สูตร 20-5-28 ผสม สารเพิ่มประสิทธิภาพปุ๋ย “ยูโอนิกซ์” อัตรา 30-35 กก./ไร่ หรือใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน

3.6 พรวนล้มกำจัดวัชพืช ด้วย SRT-6 หรือเครื่องมืออื่น ๆ คราดสปริง 6 ซี่ ซับซอยเลอร์

3.7 บริหารจัดการน้ำในไร่อ้อยให้ตามความต้องการ อ้อยในแต่ละระยะการเจริญเติบโต

 1. การเก็บเกี่ยว

4.1 เก็บเกี่ยวเมื่อระยะสุกแก่ของอ้อยตามพันธุ์ และคำแนะนำสารสนเทศ

4.2 เก็บเกี่ยวตามความสุกแก่ โดยการวัดบริกซ์ก่อนตัด

4.3 ตัดอ้อยสดไว้ใบคลุมดิน ลดวัชพืช รักษาความชื้น

 1. การบำรุงตออ้อย

5.1 พรวนคลุกใบอ้อยลงดินในระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่อการ

ปรับปรุงดิน

5.2 ฉีดอาบโชกตอหรือผสมพร้อมยาคุม-ฆ่าหญ้าด้วย ยูเรีย + สารเพิ่มประสิทธิภาพปุ๋ย “ยูโอนิกซ์”อัตรา 2 กก. ต่อน้ำ 200 ลิตร จะทำให้อ้อยแตกกอใหญ่เยอะ ทนแล้ง เขียวใบตั้ง ไม่เหี่ยวเฉาหญ้าตายดีกว่า

5.3 ใส่ปุ๋ย 16-16-8 ผสม สารเพิ่มประสิทธิภาพปุ๋ย “ยูโอนิกซ์” อัตรา 30-35 กก./ไร่ หรือใส่ตามค่าวิเคราะห์ดิน ช่วงพรวนร่องหรือทำรุ่นกำจัดวัชพืช

5.4 บำรุงหลังฝนด้วยปุ๋ยสูตร 20-5-28 + สารเพิ่มประสิทธิภาพปุ๋ย “ยูโอนิกซ์” อัตรา 30-35 กก./ไร่ หรือใส่ตามค่าวิเคราะห์ดิน

5.5 บริหารจัดการน้ำตามระยะการเจริญเติบโตของอ้อย

จากกระบวนการเพียงเท่านี้… ท่านสามารถจ่ายต้นทุนราคาถูก ได้ผลผลิตสูง “คุ้มค่า” เหมือนดั่งเช่นเกษตรกรที่ร่วมพิสูจน์มาพร้อมกับพวกเรา… ยูนิไลฟ์ ลองทำดูกันได้นะคะ

ขอขอบคุณ ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี ที่กรุณาให้ตัวอย่างพันธุ์อ้อย มา ณ ที่นี้ ด้วยค่ะ

 

คำบรรยายใต้ภาพ

ภาพที่ 1 นายอดิศักดิ์ คำนวณศิลป์ (สวมเสื้อดำ) ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรีวิธีสั่งของออนไลน์