เพิ่มสินค้าสำเร็จ!
ไม่สามารถเพิ่มสินค้าได้!
สาระน่ารู้ข่าวสาร

หมดปัญหาเรื่อง “นาสนิม”

 

สภาพนาข้าวที่เป็น “สนิม” ของคุณกมล พุ่มแก้ว สมาชิกยูนิไลฟ์ จ.พิษณุโลก จากที่เคยได้ผลผลิต 70 ถัง/ไร่ ได้เพิ่มเป็น 90 ถัง/ไร่ เมื่อหันมาใช้ “ยูโอนิกซ์”คลุกร่วมกับปุ๋ย พร้อมการใช้ผลิตภัณฑ์ตามคำแนะนำจากยูนิไลฟ์ สามารถลดต้นทุน  และปัญหาเรื่อง “นาสนิม” ก็ลดลงเรื่อยๆ สภาพดินดีมากครับ สนใจสายตรงเลยครับ       087-199-7872

เจ้าของแปลง   คุณกมล  พุ่มแก้ว
โทรศัพท์   087-199-7872
ที่อยู่ 27/1 ม.2 ต.บางกระทุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก
พืชปลูก ข้าว
พื้นที่ปลูก 30 ไร่
ใช้อิโค่มิกซ์ 14 ไร่
ฤดูกาลปลูก กุมภาพันธ์ 2559 – เมษายน 2559
เปรียบเทียบการใช้ปุ๋ย
การใช้ปุ๋ยแบบเดิม
ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 1 ระยะ 20วัน ใช้ปุ๋ยสูตร 46-0-0                 ใช้อัตรา 25 กก./ไร่
ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 2 ระยะ 45 วัน ใช้ปุ๋ยสูตร 16-20-0                ใช้อัตรา 25 กก./ไร่
ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 3 ระยะ 60 วัน ใช้ปุ๋ยสูตร 46-0-0                 ใช้อัตรา 25 กก./ไร่
รวมทั้งฤดูปลูกใช้ปุ๋ยจำนวน 75 กิโลกรัม/ไร่
ผลผลิตที่เคยได้รับ 70 ถังต่อไร่
การใช้ปุ๋ยผสมอิโค่มิกซ์
ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 1 ระยะ 20วัน ใช้ปุ๋ยสูตร 46-0-0                   ใช้อัตรา 10 กก./ไร่
ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 2 ระยะ 45 วัน ใช้ปุ๋ยสูตร 16-20-0                  ใช้อัตรา 10 กก./ไร่
ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 3 ระยะ 60 วัน ใช้ปุ๋ยสูตร 46-0-0                   ใช้อัตรา 5 กก./ไร่
รวมทั้งฤดูปลูกใช้ปุ๋ยจำนวน 25 กิโลกรัม/ไร่
ผลผลิตที่ได้รับ 80-90 ถังต่อไร่
ความประทับใจ

นาผมที่เคยทำมาไม่เคยได้มากกว่า 70 ถังต่อไร่เลย นารอบๆบ้านก็เหมือนกัน สภาพดินนาค่อนข้างเป็นสนิม เคยใส่ปุ๋ยเยอะๆมาแล้วแต่ผลผลิตก็ไม่ได้เพิ่มขึ้น พอมาลองใช้อิโค่มิกซ์ผสมปุ๋ยเคมีปรากฏว่าใช้ปุ๋ยเคมีลดลง การพ่นสารการจัดการกลับง่ายกว่าเดิมแถมได้ผลผลิตมากขึ้น  คิดว่าใช้ไปอีกสองสามฤดูดินต้องดีกว่าเดิมแน่นอนครับวิธีสั่งของออนไลน์