เพิ่มสินค้าสำเร็จ!
ไม่สามารถเพิ่มสินค้าได้!
สาระน่ารู้ข่าวสาร

ยูโอนิกซ์ ได้ผลผลิตเพิ่ม ลดต้นทุนปุ๋ยลงไปกว่า 50 %

หลังจาก คุณชรินทร์ อิงเพชร สมาชิก จ. พิจิตร เปิดใจใช้ ยูโอนิกซ์  คลุกร่วมกับปุ๋ยเคมี ผลที่ได้รับคุ้มค่ากับการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงในครั้งนั้นมากๆครับ จากที่เคยได้ข้าว 70 ถัง/ไร่ หลังจากใช้ยูโอนิกซ์ ได้ผลผลิตเพิ่มเป็น 100 ถัง /ไร่ และลดต้นทุนปุ๋ยลงไปกว่า 50 % เลยครับ คุ้มค่าจริงๆที่นา 100 ไร่ ผมเหลือเงินเอาไปทำอย่างอื่นได้อีกมากมาย สนใจสายตรงได้ครับ 083-631-0593

เจ้าของแปลง   คุณชรินทร์ อิงเพชร
โทรศัพท์   083-631-0593
ที่อยู่ 157 ม.10 ต.ไผ่ล้อม อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร
พืชปลูก ข้าว
พื้นที่ปลูก 100 ไร่
ใช้อิโค่มิกซ์ 100 ไร่
ฤดูกาลปลูก เดือนพฤศจิกายน 2558 – กุมภาพันธ์ 2559
เปรียบเทียบการใช้ปุ๋ย
การใช้ปุ๋ยแบบเดิม
ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 1 ระยะ 10วัน ใช้ปุ๋ยสูตร 46-0-0                        ใช้อัตรา 20 กก./ไร่
ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 2 ระยะ 35 วัน ใช้ปุ๋ยสูตร 46-0-0                        ใช้อัตรา 25 กก./ไร่
ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 3 ระยะ 65 วัน ใช้ปุ๋ยสูตร 46-0-0                       ใช้อัตรา 10 กก./ไร่
รวมทั้งฤดูปลูกใช้ปุ๋ยจำนวน 55 กิโลกรัม/ไร่
ผลผลิตที่เคยได้รับ 70 ถังต่อไร่
การใช้ปุ๋ยผสมอิโค่มิกซ์
ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 1 ระยะ 10วัน ใช้ปุ๋ยสูตร 46-0-0                        ใช้อัตรา 10 กก./ไร่
ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 2 ระยะ 35 วัน ใช้ปุ๋ยสูตร 46-0-0                        ใช้อัตรา 15 กก./ไร่
ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 3 ระยะ 65 วัน ใช้ปุ๋ยสูตร 46-0-0                       ใช้อัตรา 5 กก./ไร่
รวมทั้งฤดูปลูกใช้ปุ๋ยจำนวน 30 กิโลกรัม/ไร่
ผลผลิตที่เคยได้รับ 1 ตันต่อไร่
ความประทับใจ

ประทับใจมากเลยละครับ ใส่ปุ๋ยเคมีลดลง ต้นข้าวโตดี เขียวนานและได้ผลผลิตมากขึ้น

 วิธีสั่งของออนไลน์