เพิ่มสินค้าสำเร็จ!
ไม่สามารถเพิ่มสินค้าได้!
สาระน่ารู้ข่าวสาร

แปลงตัวอย่างของคนรุ่นใหม่ ที่ใช้องค์ความรู้ในการปลูกผัก ใส่ใจผู้บริโภค

คะน้า กว่า 10 ไร่ ของคุณชลธิต การบุรุษ สมาชิกยูนิไลฟ์ จ. สุพรรณบุรี มีแม่ค้าตลาดสี่มุมเมืองเข้าคิวรอซื้อ ถึงแปลงกันเลยทีเดียว นับว่าเป็นแปลงตัวอย่างของคนรุ่นใหม่ ที่ใช้องค์ความรู้ในการปลูกผัก ที่ใส่ใจผู้บริโภค เน้นการใช้ผลิตภัณฑ์ยูนิไลฟ์ ตามหลักวิชาการ สนใจสอบถามเคล็ดไม่ลับ สายตรงคุณชวลิต 087-764-7986

เจ้าของแปลง   คุณชลธิต การบุรุษ
โทรศัพท์   087-7647986
ที่อยู่ ต.องค์รักษ์ อ.บางปลาม้า  จ.สุพรรณบุรี
พืชปลูก คะน้า
พื้นที่ปลูก 10 ไร่
ใช้อิโค่มิกซ์ 10 ไร่
ฤดูกาลปลูก เดือนมกราคม 2559 – มีนาคม 2559
การใช้ปุ๋ยผสมอิโค่มิกซ์
ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 1 ระยะ 2-3 สัปดาห์แรก  ใช้ปุ๋ยสูตร 16-16-16         ใช้อัตรา 10 กก./ไร่
หว่านทุกๆ 15 วัน และฉีดพ่นด้วยชุดบำรุง + ชุดป้องกันกำจัดของยูนิไลฟ์เต็มสูตร

รวมทั้งฤดูปลูกใช้ปุ๋ยจำนวน 20 กิโลกรัม/ไร่

ผลผลิตที่ได้รับ 1.2 ตัน/ไร่

ความประทับใจ

ปลูกคะน้าพื้นที่ 10 ไร่ หลังใช้ตามคำแนะนำของยูนิไลฟ์ต้นคะน้าอวบใหญ่ ใบดี  สีสด  เก็บได้วันละ 3 ตัน หลังตัดไม่เหี่ยว ไม่เน่าง่ายเหมือนที่อื่นรสชาติหวานกรอบ เป็นที่ต้องการของแม่ค้าตลาด 4 มุมเมืองมากๆ

 วิธีสั่งของออนไลน์