เพิ่มสินค้าสำเร็จ!
ไม่สามารถเพิ่มสินค้าได้!
สาระน่ารู้ข่าวสาร

คุณวิรัช จันทรัศมี ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา บ.ยูนิไลฟ์ ได้รับรางวัลบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์แก่วงการอารักขาพืชไทย

คุณวิรัช จันทรัศมี ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา บ.ยูนิไลฟ์ ได้รับรางวัลบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์แก่วงการอารักขาพืชไทย จาก ฯพณฯ  อำพล เสนาณรงค์ อดีตองคมนตรี

คุณวิรัช จันทรัศมี ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา บ.ยูนิไลฟ์ ได้รับรางวัลบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์แก่วงการอารักขาพืชไทย จาก ฯพณฯ  อำพล เสนาณรงค์ อดีตองคมนตรี ในรัชกาลที่ 9 ในงานประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมเรือรัษฎา อ.เมือง จ.ตรังวิธีสั่งของออนไลน์