เพิ่มสินค้าสำเร็จ!
ไม่สามารถเพิ่มสินค้าได้!
สาระน่ารู้ข่าวสาร

สูตรเด็ดการทำมะนาว ของหมอดินอาสา

คุณสง่า ศรีแจ้ สมาชิกยูนิไลฟ์ จิตอาสาคนเก่ง ซึ่งมีบทบาทหน้าที่เป็นหมอดินอาสาประจำตำบลไร่สะท้อน อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี เป็นสมาชิกยูนิไลฟ์ มาตั้งแต่ ปี 2544 รวมระยะเวลาจนถึงปัจจุบันนี้ก็ราว 16 ปี และเป็นหมอดินอาสามาตั้งแต่ปี 2538 จนถึงปัจจุบัน ทำหน้าที่ให้บริการความรู้ด้านการดูแลรักษาดินและการปลูกพืชต่างๆ ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ทำงานอาสาตรงนี้มาเป็นเวลา 21 ปี ทำให้ทราบถึงปัญหาของเพื่อนเกษตรกรในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดิน หรือเรื่องการปลูกพืช ซึ่งทางหมอดินอาสาจะได้รับการอบรมจากหน่วยงานสำนักพัฒนาที่ดินอยู่เป็นประจำ จึงนำความรู้นั้นมาใช้แนะนำเพื่อนเกษตรกร รวมทั้งพื้นที่ตนเองด้วย จนเมื่อปี 2551 จึงได้รับคัดเลือกให้เป็นแปลงเรียนรู้ ในโครงการ “ดินดี ชีวีปลอดภัย” ให้เป็นแปลงรับรองดินดีปลอดธาตุพิษตามมาตรฐานกรมพัฒนาที่ดิน

แปลงตรงนี้ผมใช้ปลูกพื้นที่รอบๆ บ้าน ประมาณ 3 ไร่ ทำเป็นสวนปลูกพืช ในสวนตอนนี้ก็จะมี มะนาว มะละกอ พริก กล้วยและพืชผักสวนครัวอื่นๆ ที่เราเก็บกินเองได้ โดยไม่ต้องออกไปซื้อนอกบ้านส่วนที่เหลือจากการบริโภคในครัวเรือน เราก็จะเก็บไปขายเป็นรายได้ไว้ใช้จ่ายในครอบครัว

  • คิดว่าการที่ทำหน้าที่อาสาอยู่ตรงนี้ ต้องอาศัยปัจจัยอะไรบ้างคะ

สิ่งสำคัญเลย คือ ใจที่อยากจะทำเพื่อท้องถิ่นของเรา แต่ทั้งนี้มันก็ต้องอาศัยการศึกษาหาความรู้ให้ตัวเอง ซึ่งหน้าที่ตรงนี้จะมีหน่วยงานของรัฐมาอบรมให้เป็นประจำ รวมทั้งยูนิไลฟ์ด้วยนะ โดยเฉพาะการมีนักวิชาการ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมมาคอยจัดประชุมให้ความรู้ แม้กระทั่งมาลงมาดูแปลง เรียนรู้ร่วมกัน ทำให้ได้ความรู้ เทคนิควิธีการใหม่ๆนานๆ เข้า มันจะเกิดทักษะความชำนาญ การเรียนรู้ มันต้องควบคู่กับการปฏิบัติ มันถึงจะเห็นผล

  • เล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าที่สวนเราดูแลจัดการกับพืชอย่างไร

ที่ปลูกหลักๆ ตอนนี้มี 3 พืช คือ มะนาว มะละกอ และพริกซึ่งจะปลูกมะนาวเป็นพืชหลัก (อายุ 1 ปี 8 เดือน) มะละกอและพริกเป็นพืชแซม โดยจะปลูกมะนาวไว้ตรงกลาง และทำแปลงปลูกมะละกอ และพริกไว้ด้านข้าง

การใส่ปุ๋ย ก็จะใส่ปุ๋ยตามแต่ชนิดของพืช และใช้ชุดฉีดพ่นบำรุงทางใบของยูนิไลฟ์ซึ่งตอนนี้มี สารเพิ่มประสิทธิภาพปุ๋ย “ยูโอนิกซ์” มาช่วยลดต้นทุน ปุ๋ยค่าปุ๋ย และพืชก็เจริญโตดี ดินก็ดีขึ้น ถือว่าช่วยเกษตรกรได้มาก อย่างในมะนาว อายุตั้งแต่ 1-7 เดือน จะใช้ยูเรียผสมสารเพิ่มประสิทธิภาพปุ๋ย “ยูโอนิกซ์” อัตรา 50 กรัมต่อต้น โดยโรยบางๆที่รอบโคนต้น ให้ ห่างจากโคน ประมาณ 30 เซนติเมตร และให้น้ำตามนาน 20 นาที หรือ อาจใช้ สูตร 15-15-15 + ยูเรียผสมสารเพิ่มประสิทธิภาพปุ๋ย “ยูโอนิกซ์” หว่านสลับกัน

มะนาว อายุ 8-9 เดือน ใช้ 25-7-7 + 15-15-15 หรือ 16-16-16 (อัตราส่วน 2:1) ผสม สารเพิ่มประสิทธิภาพปุ๋ย “ยูโอนิกซ์” อัตรา 50 กรัมต่อต้น โรยรอบทรงพุ่ม ประมาณเดือนละครั้ง ส่วนการให้อาหารทางใบ จะใช้ชุดบำรุงฉีดพ่นตามเทคนิคการใช้ผลิตภัณฑ์ ในมะนาวของยูนิไลฟ์ซึ่งประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์เห็นผลชัดเจนโรคและแมลงก็ดูตามอาการ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ เช่น ฟินิช, เคาท์ดาว สำหรับ กำจัดเพลี้ย และไรศัตรูพืช ตอนนี้เก็บได้ผลผลิตบ้างแล้ว ทั้งที่ยังไม่ถึงระยะเก็บเกี่ยวสำหรับมะนาวลูกแก่ จะขายขนาดเบอร์คละ ราคาลูกละ 3 บาท ถือว่าราคาดี แถมต้นทุนค่าปุ๋ยก็ไม่สูงเหมือนแต่ก่อนสวนมะนาว จะมีอายุให้ผลผลิต นานถึง 8 ปีเลยทีเดียว หากมีการจัดการดูแลอย่างเป็นระบบ ทั้งนี้ก็ต้อง อาศัยทักษะความชำนาญความรู้ของเกษตรกรด้วย

  • ในฐานะหมอดินอาสา อยากฝากอะไรถึงแฟนๆ คอลัมน์สูตรเด็ดที่กำลังอ่านอยู่บ้างคะ

ก็อยากฝากให้ทุกคนเห็นความสำคัญของดิน เพราะว่าดินเป็นปัจจัยอันดับต้นๆเลยในการปลูกพืช ถ้าดินดีก็สามารถเพาะพันธุ์พืชให้ เจริญเติบโตได้อย่างสมบูรณ์ ถ้าดินไม่ดีปลูกอะไรก็ไม่ขึ้น แต่สมาชิกยูนิไลฟ์เราโชคดี เพราะบริษัทมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ช่วยอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมอย่าง สารเพิ่มประสิทธิภาพปุ๋ย “ยูโอนิกซ์” สามารถช่วยปรับปรุง โครงสร้างดินให้ดีขึ้นได้ ต้นทุนลด ผลผลิตเพิ่ม อย่างในมะละกอ สามารถ เก็บผลผลิตได้ วันละ 300 กก. (กก.ละ15 บาท) เก็บผลผลิตแบบ วันเว้นวัน นานถึง 9 เดือน สมาชิกคนไหนสนใจอยู่พื้นที่ใกล้เคียงก็แวะ มาชมสวนกันได้ ยินดีต้อนรับครับ

นี่เป็นอีกหนึ่งบุคคลตัวอย่าง ที่ทำงานด้วยจิตอาสาที่อยากจะพัฒนาการเกษตรของบ้านเราให้สามารถอยู่อย่างพอเพียงและเพียงพอ แต่การจะทำงานตรงนี้ได้นั้น ต้องมีจิตใจที่มุ่งมั่น และเป็นคนที่ชอบศึกษาหาความรู้ ควบคู่กับการปฏิบัติ จึงจะเกิดทักษะ ความชำนาญในเรื่องนั้นๆ ประสบการณ์ 21 ปี ในหน้าที่หมอดินอาสาและจากการใช้ผลิตภัณฑ์ ยูนิไลฟ์มาสิบกว่าปี ทำให้ คุณสง่า ศรีแจ้ ในวันนี้ “มองรู้ ดูออก บอกถูก ทำเป็น”

 

 วิธีสั่งของออนไลน์