เพิ่มสินค้าสำเร็จ!
ไม่สามารถเพิ่มสินค้าได้!
สาระน่ารู้ข่าวสาร

ถั่วลิสง พันธุ์ เกษตรศาสตร์ สวก.1 ต้านทานโรคยอดไหม้

ถั่วลิสงพันธุ์เกษตรศาสตร์ สวก.1 เกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่าง พันธุ์ขอนแก่น 5 (พันธุ์แม่) และ พันธุ์ IC10(พันธุ์พ่อ) ถั่วลิสงพันธุ์เกษตรศาสตร์ สวก.1 เป็นพันธุ์ใหม่ที่พัฒนาขึ้นจากความร่วมมือของภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ภายใต้โครงการ “การพัฒนาพันธุ์ถั่วลิสงเพื่อเพิ่มผลผลิตและความต้านทานต่อโรคยอดไหม้ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย (ปีที่ 2)” โดยร่วมกันวิจัยปรับปรุงพันธุ์ถั่วลิสงชนิดเมล็ดขนาดกลางเพื่อพัฒนาพันธุ์ถั่วลิสงที่ให้ผลผลิตสูง ต้านทานต่อโรคยอดไหม้กว่าพันธุ์เดิมที่เกษตรกรใช้ปลูกอยู่ รวมทั้งมีคุณภาพของเมล็ดเป็นที่ยอมรับของอุตสาหกรรมการแปรรูปผลผลิตภัณฑ์จากถั่วลิสง และปรับตัวได้ดีในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้ง

 
ลักษณะประจำพันทางพฤกษศาสตร์
 
ชนิด/ประเภท ชื่อไทย ถั่วลิสง ชื่อวิทยาศาสตร์ Arachis hypogaea L. วงศ์ Fabaceae พืชไร่ พืชล้มลุก
ราก ระบบรากแก้ว
ต้น
ทรงต้นเป็นแบบพุ่มตั้ง แตกกิ่งแบบต่อเนื่อง
ความสูงต้น 21.8 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่ม 34.9 เซนติเมตร
ใบ
ใบประกอบแบบขนนกปลายคู่ ประกอบด้วย 4 ใบย่อย ลักษณะใบรูปรี
กว้าง 2.2 เซนติเมตร ยาว 3 เซนติเมตร ปลายใบมน ขอบใบเรียบ ก้านใบมีขนยาว 0.23 เซนติเมตร
ดอก/ช่อดอก
ดอกออกบริเวณข้อที่ลำต้นแขนง ดอกสมบูรณ์เพศ กลีบดอกสีเหลือง อายุวันดอกแรกบาน
25 วันหลังงอก
ฝัก/เมล็ด
ฝักแบบถั่ว ลักษณะฝักคอดตรงกลาง กว้าง 1.63 เซนติเมตร ยาว 2.6  เซนติเมตร
เมล็ดรูปยาวรี เยื่อหุ้มเมล็ดสีชมพูอ่อน เปลือกฝักมีลายเล็กน้อย ปลายฝักมีจะงอย จำนวนฝัก 17 ฝักต่อต้น
ฝักมี 2 เมล็ด กว้าง 1.3 เซนติเมตร ยาว 1.67 เซนติเมตร เปลือกเมล็ดสีชมพูอ่อน น้ำหนัก 100 เมล็ด 51.6
กรัม การกะเทาะร้อยละ 68.3
  ที่มา : สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร


วิธีสั่งของออนไลน์