เพิ่มสินค้าสำเร็จ!
ไม่สามารถเพิ่มสินค้าได้!
สาระน่ารู้ข่าวสาร

ทุเรียนพันธุ์โชคมณี

     ทุเรียนพันธุ์โชคมณีเกิดจากเมล็ดทุเรียนไม่ทราบพันธุ์ที่งอกขึ้นเองในแปลงผลิตทุเรียนพันธุ์ชะนีเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2540 ในพื้นที่สวนของครอบครัวโชคช่วยพัฒนากิจ ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี เมื่อคัดเลือกต้นทุเรียนจนมั่นใจในความคงตัวของลักษณะประจำพันธุ์เป็นเวลาประมาณ 10 ปีแล้ว  จึงได้ขอให้ ผศ. ดร.พิสิษฐ์ วรอุไร นักปราชญ์ด้านการเกษตร ช่วยตั้งชื่อพันธุ์ได้ชื่อว่า ‘โชคมณี’

      เนื้อของทุเรียนพันธุ์นี้มีความโดดเด่นด้านเนื้อหนา ร่อนไม่ติดเมล็ด มีเยื่อเหนียวหุ้ม ไม่เปื้อนเมื่อสัมผัส ผลลักษณะรูปไข่ กว้างประมาณ 16.8 เซนติเมตร ยาวประมาณ 19.4 เซนติเมตร ก้านผลยาวประมาณ 5.9 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 2.7 เซนติเมตร รสมันอมหวาน เมื่อทานแล้วจะรู้สึกกรุบกรอบ เข้มปานกลาง และกลิ่นอ่อน น้ำหนักผล 0.5 – 4.5 กิโลกรัม อายุประมาณ 120 วัน

 

ที่มา : ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง โฆษณาคำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัติพันธุ์ พืช พ.ศ. 2518, ทุเรียนพันธุ์โชคมณี  19 มิ.ย. 2563

 วิธีสั่งของออนไลน์