เพิ่มสินค้าสำเร็จ!
ไม่สามารถเพิ่มสินค้าได้!
สาระน่ารู้ข่าวสาร

ทุเรียนราดสารระวังรากพัง

      ทุเรียนที่ทำสารเพื่อสร้างดอก ทำให้หลังเก็บเกี่ยวมักจะพบปัญหาต้นโทรม ใบเล็กและไม่แตกใบอ่อน ระบบรากไม่ดีและยังพบการเข้าทำลายของโรคได้ง่าย ส่งผลให้ทุเรียนยืนต้นตาย สร้างความสูญเสียต่อชาวสวนอย่างมาก  การป้องกันไม่ให้ทุเรียนต้นโทรมตาย คือ ต้องทำให้ต้นทุเรียนแข็งแรง มีระบบรากที่ดีและสามารถดูดซับธาตุอาหารจากดินมาใช้ในการเจริญเติบโต

วิธีการป้องกัน

  1. แก้ปัญหาต้นโทรม ช่วยการเจริญเติบโต ด้วยการกระตุ้นการแตกใบอ่อน ด้วยการฉีดพ่นสารทางใบ ซีวิว 300 ซีซี + นีโอ-ไมเนอร์ 300 ซีซี ต่อน้ำ 200 ลิตร พ่นทุก 7-10 วัน
  2. เพิ่มการสร้างระบบรากที่ดีให้กับทุเรียน ใช้ ยูโอนิกซ์  300  ซีซี + นีโอ-ไฟต์ 300 ซีซี ต่อน้ำ 200 ลิตร ฉีดพ่นรอบชายพุ่ม 10-15 วันต่อครั้ง ประมาณ 2-3 ครั้ง

       หลังใช้ทุเรียนจะตอบสนอง คือ ปริมาณรากจะเยอะมาก รากใหม่จะยาว ทำให้ทุเรียนแตกใบอ่อน  ใบจะใหญ่ มีใบแขนงตามออกมา ทุเรียนจึงมีใบหนาฟื้นตัวเร็ว

   วิธีสั่งของออนไลน์