เพิ่มสินค้าสำเร็จ!
ไม่สามารถเพิ่มสินค้าได้!
สาระน่ารู้ข่าวสาร

ข้าวฝ่าหนาวด้วย “ยูนิไลฟ์” ผลผลิตร่วม 100 ถัง/ไร่

ข้าวฝ่าหนาวด้วย “ยูนิไลฟ์” ผลผลิตร่วม 100 ถัง/ไร่ ผลงานของ คุณชนิต  ศรีนาคเรือง สมาชิกยูนิไลฟ์
จ.สุพรรณบุรี เปิดสูตรเด็ดแบบไม่ปิดบัง นำสูตรไปลองใช้ได้เลย เห็นผลทั้งลดต้นทุน เพิ่มผลิตอย่างแน่นอน

สนใจติดต่อ  088-689-6238 สายตรงเลยครับ

เจ้าของแปลง   คุณชนิต  ศรีนาคเรือง
โทรศัพท์   088-689-6238
ที่อยู่ ม.4 ต.บางตะเคียน อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
พืชปลูก ข้าวพันธุ์ กข 61
พื้นที่ปลูก 53 ไร่
ฤดูกาลปลูก เดือนพฤษจิกายน 2558 – กุมภาพันธ์ 2559
เปรียบเทียบการใช้ปุ๋ย
การใช้ปุ๋ยแบบเดิม
ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 1 ระยะ 20วัน ใช้ปุ๋ยสูตร 46-0-0                         ใช้อัตรา 10 กก./ไร่
ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 2 ระยะ ข้าวตั้งทอง ใช้ปุ๋ยสูตร 46-0-0+16-20-0                ใช้อัตรา 12.5 กก./ไร่
ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 3 ระยะ ข้าวแทงรวง ใช้ปุ๋ยสูตร 15-15-15                        ใช้อัตรา 12.5 กก./ไร่
รวมทั้งฤดูปลูกใช้ปุ๋ยจำนวน 35 กิโลกรัม/ไร่
ผลผลิตที่เคยได้รับ 80 ถังต่อไร่
การใช้ปุ๋ยผสมยูโอนิกซ์
ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 1 ระยะ 20วัน ใช้ปุ๋ยสูตร 46-0-0                           ใช้อัตรา 10 กก./ไร่
ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 2 ระยะ ข้าวตั้งทอง ใช้ปุ๋ยสูตร 46-0-0+16-20-0                  ใช้อัตรา 10 กก./ไร่
ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 3 ระยะ ข้าวแทงรวง ใช้ปุ๋ยสูตร 15-15-15                           ใช้อัตรา 10 กก./ไร่
รวมทั้งฤดูปลูกใช้ปุ๋ยจำนวน 30 กิโลกรัม/ไร่
ผลผลิตที่ได้รับ 99 ถังต่อไร่
ความประทับใจ   

ผลผลิตที่ได้ดีกว่าการทำแบบเดิมทั้งๆที่อากาศหนาวเย็น ถือว่าได้ผลผลิตดีเกินความคาดหมายมากครับ

 วิธีสั่งของออนไลน์