เพิ่มสินค้าสำเร็จ!
ไม่สามารถเพิ่มสินค้าได้!
สาระน่ารู้ข่าวสาร

ปลูกกาแฟ ระวังโรคราสนิม

ลักษณะอาการ
         โรคราสนิม เกิดจาก เชื้อรา Helmileia vastatrix เกิดกับใบกาแฟพันธุ์อาราบิก้าทั้งใบแก่และใบอ่อน
ทั้งในระยะที่เป็นต้นกล้าในเรือนเพาะชำและต้นโตในแปลง อาการครั้งแรกจะเห็นเป็นจุดสีเหลืองเล็กๆ
ขนาด 3 ถึง 4 มิลลิเมตรบริเวณด้านในของใบ และมักจะเกิดกับใบแก่ก่อน จุดสีเหลืองบนใบจะขยายโตขึ้น
เรื่อยๆ สีของแผลจะเปลี่ยนจากสีเหลืองเป็นสีส้มหรือสีส้มแก่ เมื่ออายุมากขึ้นสีบนแผลจะมีผงสีส้ม ซึ่งเป็นยู
รีโดสปอร์ของเชื้อรา จากนั้นใบกาแฟพันธุ์อาราบิก้าจะร่วง ต้นโกร๋น และกิ่งจะแห้งในเวลาต่อมา ต้นที่เป็น
โรครุนแรงใบจะร่วงเกือบหมดต้น
 
           
 
         
 
การป้องกันกำจัด
       1. ใช้พันธุ์กาแฟที่ต้านทานต่อโรคราสนิม ได้แก่ กาแฟอาราบิก้า พันธุ์คาติมอร์ CIFC 7960, พันธุ์คา
          ติมอร์CIFC 7961, พันธุ์คาร์ติมอร์ CIFC 7962 และพันธุ์คาติมอร์ CIFC 7963
       2. แนะนำให้ใช้สารป้องกันโรคราสนิม บิซโทร 30 กรัม หรือ ไมโครบลูคอป 20 กรัม หากพบการ
          ระบาดรักษาด้วย รัสโซล 10-15 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร
 
        
สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ สำนักงานยูนิไลฟ์ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ ยูนิไลฟ์ สำนักงานใหญ่ โทรศัพท์ 02-399-5555 หรือ ไอดีไลน์ @unilife


วิธีสั่งของออนไลน์