เพิ่มสินค้าสำเร็จ!
ไม่สามารถเพิ่มสินค้าได้!
สาระน่ารู้ข่าวสาร

ปลูกมะเขือเทศ ระวัง!! โรคใบไหม้

          สภาพอากาศเปลี่ยนเป็นแล้งและหนาวเย็นขึ้น บางพื้นที่มีหมอกลงหนาแน่นในตอนเช้า ขอเตือนภัย
ไปยังเกษตรกรผู้ปลูกมะเขือเทศ ตอนที่เก็บผลผลิตได้แล้ว ขอให้ระวัง โรคใบไหม้
 
          ลักษณะอาการ จะพบปรากฏอยู่บนใบส่วนล่าง ๆ ของต้นก่อน โดยเกิดเป็นจุดฉ่ำน้ำสีเขียวเข้ม
เหมือน ใบถูกน้ำร้อนลวก รอยช้ำนี้จะขยายขนาดออกไปอย่างรวดเร็วทางด้านใต้ใบ โดยเฉพาะขอบ ๆ แผล
จะสังเกตเห็นเส้นใยสีขาวอยู่รอบ ๆ รอยช้ำนั้น เมื่อเชื้อเจริญมากขึ้นใบจะแห้ง อาการที่กิ่งและลำต้นเป็นแผล
สีดำ อาการบนผลมีรอยช้ำเหมือนถูกน้ำร้อนลวก
 
        
 
          การแพร่ระบาด พบระบาดมากในฤดูหนาว โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ย 18-28 องศาเซลเซียส และมี
ความชื้นสัมพัทธ์สูงกว่า 90 % ในเขตที่อุณหภูมิต่ำและความชื้นต่ำโรคจะไม่ระบาดนอกจากมีฝนโปรยลงมา
โรคจะระบาดอย่างรุนแรงและรวดเร็วภายหลังจากที่มีฝน ส่วนของพืชที่ถูกเชื้อเข้าทำลายจะตายภายใน 1
สัปดาห์
 
        \
 
การป้องกันกำจัด
     1. ถ้าปลูกมะเขือเทศแบบยกค้าง ควรตัดแต่งใบล่างให้โปร่ง
     2. ควรใช้สารป้องกันโรคใบไหม้แนะนำให้ใช้ ไมโครบลูคอป 20 กรัม หรือ เบนเอฟ 20 ซีซี หรือ
         บิซโทร 30-40 กรัม ถ้าพบการระบาดแนะนำให้ใช้ ไอโซโพรไทโอเลน 30 ซีซี หรือ ชีคไบท์ 30 ซีซี
        หรือ รัสโซล 10 ซีซี หรือ เมทาแลกซิล 30 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร
 
 
 
 
สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ สำนักงานยูนิไลฟ์ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ ยูนิไลฟ์ สำนักงานใหญ่ โทรศัพท์ 02-399-5555 หรือ ไอดีไลน์ @unilife


วิธีสั่งของออนไลน์