เพิ่มสินค้าสำเร็จ!
ไม่สามารถเพิ่มสินค้าได้!
สาระน่ารู้ข่าวสาร

ผลผลิตคือบทพิสูจน์-อ้อย-วัชรี เมฆวิลัย

คุณวัชรี เมฆวิลัย สมาชิกยูนิไลฟ์ จ.นครสวรรค์  ปลูกอ้อย 38 ไร่  มีทั้งอ้อยตอ 1 และอ้อยตอ 4 โดย อ้อยตอ 1 พันธุ์ขอนแก่น 3 จำนวน 4 ไร่ ส่วนอ้อยตอ 4 เป็นพันธุ์อู่ทอง12 จำนวน 34 ไร่ คุณวัชรีเล่าว่า โดยปกติคนอื่นไม่กล้าไว้อ้อยถึง ตอ 4 เพราะอ้อยจะไม่ค่อยงาม ลำเล็ก ผลผลิตน้อย ต้องบำรุงเยอะ ไม่คุ้มค่าสู้ปลูกใหม่ดีกว่า แต่คุณวัชรีกล้าไว้ตอ 4 เพราะมั่นใจว่าใช้ปุ๋ยดี อ้อยโตไวแน่นอน  ทำให้ตนเองประหยัดค่าไถปลูกใหม่ ค่าท่อนพันธุ์ ค่าแรงงานปลูก ไปได้ถึงไร่ละ 6,000 บาท

เมื่อปี 2560 คุณวัชรีตัดอ้อยเดือน ธ.ค. พอถึงช่วง พ.ค. ก็เกิดภาวะแล้งจัด จนอ้อยของเพื่อนบ้านตายกันเยอะ ต้องหาพันธุ์มาปลูกใหม่ เค้ามาติดต่อซื้ออ้อยเราเพราะอ้อยเราโตกว่าของคนอื่น ตอนนั้นอ้อยอายุประมาณ 6 เดือน แต่เนื่องจากใช้ปุ๋ยทางดินและปุ๋ยทางใบของยูนิไลฟ์อ้อยจึงโตและลำใหญ่จนเอาไปทำพันธุ์ได้  ประกอบกับมั่นใจว่าอีก 6  เดือนที่เหลือถ้าใช้ยูนิไลฟ์เหมือนเดิม  หน่ออ้อยที่โตมาใหญ่จะโตทันปิดหีบในฤดูถัดไปแน่ๆ ก็ตัดสินใจตัดอ้อยขายไป 10 ไร่  ได้เงินมา 150,000 บาท ที่กล้าตัดขายเพราะเชื่อมั่นว่าปุ๋ยยูนิไลฟ์ดีจริง สรุปว่าปีนั้นพื้นที่ 10 ไร่ ขายอ้อยได้ 2 รอบ คือ  โดยรอบแรกตัดขายเป็นท่อนพันธุ์ และรอบสองตัดเป็นอ้อยโรงงาน  ได้เงินรวม 250,000 บาท  โดยที่ผลผลิตเฉลี่ยอ้อยที่ตัดรอบ 2 นั้น ก็ได้ปริมาณสูงถึง 18 ตัน/ไร่

การกำจัดวัชพืช วิธีการของคุณวัชรี คือ หลังตัดอ้อยเสร็จ คุณวัชรีจะพ่นยาคุมแห้ง อิมาซาพิก + เพนชั่น ส่วนแปลงปลูกใหม่เมื่อกลบอ้อยเสร็จก็พ่นยาคุมแห้ง  อิมาซาพิก + เพนชั่น วิธีการนี้ดีคือ ไม่ต้องกังวลเรื่องหญ้า หญ้าจะไม่งอกมาแย่งปุ๋ยอ้อย ปุ๋ยที่เราใส่ไปอ้อยก็จะได้รับเต็มๆ (ซึ่งจะแตกต่างจากวิธีการของคนอื่นที่หลังตัดอ้อยจะใส่ปุ๋ยก่อน ทำให้หญ้าและอ้อยโตพร้อมกัน แล้วต้องพ่นยาฆ่าหญ้าตาม ทำให้เปลืองทั้งยาฆ่าหญ้า อ้อยโทรม และเปลืองปุ๋ย ) หลังใช้ยาคุมแห้ง คุมหญ้าได้นาน

 

การใช้ปุ๋ยทางดิน แปลงอ้อยตอพออ้อยเริ่มมีใบ คุณวัชรีจะฝังปุ๋ย โดยใช้ ปุ๋ยยูเรีย คลุก ยูโอนิกซ์  ส่วนแปลงที่ปลูกใหม่ คุณวัชรี ใช้ ปุ๋ยยูเรีย คลุก ยูโอนิกซ์ ใส่ไปพร้อมวางท่อนพันธุ์เลย

จากนั้น ก็จะฉีดพ่นทางใบ ใช้ ยูโอนิกซ์ + เอ็กเทน2 + นีโอ-ซิงค์พลัส +  ฟิพเปอร์ + คัพเวอร์กรีน  ใช้แบบนี้แล้วอ้อยโตดีกว่า โตเร็วกว่า หน่อเยอะ ข้อปล้องยาว

หลังจากนั้น อ้อย 4-5 เดือน จะใส่ปุ๋ยอีกรอบ โดยใช้ ปุ๋ยสูตร 15-15-15 คลุก ยูโอนิกซ์ อ้อยจะใบเขียว กอใหญ่ ลำใหญ่ ปล้องยืด โตดีมาก ไม่ต้องใส่ปุ๋ยบ่อย ทำให้ประหยัดปุ๋ยกว่าชาวไร่ทั่วๆไป ซึ่งชาวไร่ทั่วไป จะใส่ปุ๋ยกัน 2 ครั้ง ในช่วงต้นฝนและปลายฝน รวม 100 กิโลกรัม/ไร่/รอบปลูก แต่อ้อยก็จะไม่ค่อยโต ทำให้ต้องใส่เยอะและใส่บ่อย แต่คุณวัชรีใช้ปุ๋ยยูโอนิกซ์ 2 ครั้ง รวม 50 กิโลกรัม/ไร่/รอบปลูก ร่วมกับการใช้ปุ๋ยทางใบฉีดพ่นโดย และยังลดต้นทุนได้มากกว่า เพราะใส่ปุ๋ยน้อยกว่าครึ่งหนึ่ง

 

เรื่องการทนแล้ง ในช่วงหน้าแล้งอ้อยของคนอื่นจะใบเหลืองเร็ว แต่อ้อยคุณวัชรี ใบจะเขียว ใบไม่เหี่ยว ไม่ห่อ ขนาดตอนเที่ยงมาดูที่แปลง อ้อยคนอื่นใบหักพับไปหมด แต่อ้อยคุณวัชรีใบตั้ง สดชื่นอยู่เลย ทั้งนี้เป็นเพราะระบบรากอ้อยดี รากเยอะมาก อ้อยกินน้ำกินอาหารเก่ง จึงโตไวและทนแล้ง ความสมบูรณ์ของดินก็ดี สังเกตุได้จากมีขุยไส้เดือนอยู่ตามโคนต้นอ้อยเยอะ

 

เรื่องคุณภาพของอ้อย วัดกันที่ค่าความหวาน (C.C.S)  ปีที่ผ่านมา แปลงอ้อยคนอื่นๆ วัดค่าความหวาน ได้ 9-10% C.C.S แต่แปลงของคุณวัชรี ได้ถึง 12-13 % C.C.S  ก็ยิ่งทำให้อ้อยของคุณวัชรีได้ราคาดีกว่าเกษตรกรทั่วไปวิธีสั่งของออนไลน์