เพิ่มสินค้าสำเร็จ!
ไม่สามารถเพิ่มสินค้าได้!
สาระน่ารู้ข่าวสาร

พริกขี้หนูเลย พันธุ์ ศรีสะเกษ 4

พริกขี้หนูเลย พันธุ์ ศรีสะเกษ 4

   พริกขี้หนูเลย  พันธุ์ ศรีสะเกษ 4 หรือ พริกขี้หนูเลย เบอร์ 59-1-2  ได้รับการรับรองพันธุ์ 1 มีนาคม 2562

   มีลักษณะเด่น คือ เป็นพริกผสมเปิดสายพันธุ์ใหม่ ผลผลิตสดเฉลี่ยสูง 1,596 กิโลกรัม/ไร่ ผลแห้ง 284 กิโลกรัม/ไร่ ความเผ็ดเท่ากับ 73,879  สโกวิลล์ จัดเป็นพริกเผ็ดปานกลางเหมาะสำหรับบริโภคสด อีกทั้งเกษตรกรสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ใช้ได้เอง ช่วยลดต้นทุนด้านเมล็ดพันธุ์ของเกษตรกร เหมาะสำหรับแนะนำส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกทั้งในครัวเรือนและเป็นการค้า

04

   

   ปลูกได้ดีในจังหวัดศรีสะเกษ ชัยภูมิและนครพนม และพื้นที่อื่นๆ ที่มีลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศใกล้เคียงกันไม่เหมาะที่จะปลูกในพื้นที่ลุ่มต่ำ ดินระบายน้ำไม่ดี  ผู้ที่สนใจสามารถขอคำแนะนำได้ที่ ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0-4551-4581

 

                                                          ที่มา : เว็บไซต์ สถาบันวิจัยพืชสวน,กรมวิชาการเกษตรวิธีสั่งของออนไลน์