เพิ่มสินค้าสำเร็จ!
ไม่สามารถเพิ่มสินค้าได้!
สาระน่ารู้ข่าวสาร

เทคนิคปลูกพริกให้คุณภาพคับแก้ว

คุณอนุชา ไพรี สมาชิกยูนิไลฟ์ จ. พิจิตร ปลูกพริก ประมาณ 1ไร่ พื้นที่เล็กๆ แต่คุณภาพคับแก้วนะครับ สนใจสอบถามแลกเปลี่ยนความรู้กันได้ ติดต่อ คุณอนุชา  080-506-4243

เจ้าของแปลง   คุณอนุชา ไพรี
โทรศัพท์   080-506-4243
ที่อยู่ 193/3 ม.8 ต.ดอนปรู อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
พืชปลูก พริก
พื้นที่ปลูก 1 ไร่
ฤดูกาลปลูก เดือนธันวาคม 2558  – เมษายน 2559
การใช้ปุ๋ยผสมอิโค่มิกซ์
ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 1 ระยะออดอก ใช้ปุ๋ยสูตร 15-15-15         ใช้อัตรา 10 กิโลกรัม/ไร่

รวมทั้งฤดูปลูกใช้ปุ๋ยจำนวน 10 กิโลกรัม/ไร่

ผลผลิตที่ได้รับ 700-800 กิโลกรัม/ไร่

 ความประทับใจ

พริกดกดี แต่เสียดายสามารถเก็บผลผลิตได้เพียง 1 รอบ เพราะเจอปัญหาภัยแล้งวิธีสั่งของออนไลน์