เพิ่มสินค้าสำเร็จ!
ไม่สามารถเพิ่มสินค้าได้!
สาระน่ารู้ข่าวสาร

มะเขือเทศสีดา พันธุ์ ศรีสะเกษ 2 “วิตามินซีสูง โดนใจสายสุขภาพ”

กรมวิชาการเกษตร ปรับปรุงพันธุ์มะเขือเทศสีดา รับประทานผลสด ชี้จุดขายพันธุ์ใหม่ให้วิตามินซีสูงโดนใจสายสุขภาพ แถมผลผลิตยังสูงกว่าพันธุ์การค้าและพันธุ์ของเกษตรกร รสเปรี้ยวนำเหมาะสำหรับทำส้มตำ

   ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ พัฒนาและปรับปรุงพันธุ์มะเขือเทศสีดาพันธุ์ผสมเปิด เพื่อให้ได้พันธุ์ที่มีผลผลิตและวิตามินซีสูง มีความสม่ำเสมอของสายพันธุ์ เกษตรกรสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ใช้เอง ช่วยลดต้นทุนด้านเมล็ดพันธุ์ของเกษตรกร ใช้ชื่อว่า “พันธุ์ศรีสะเกษ 2”  รับรองพันธุ์ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562

 

 

   มะเขือเทศสีดา พันธุ์ ศรีสะเกษ 2 มีลักษณะเด่น คือ ให้ผลผลิตเฉลี่ยสูงถึง 6.62 ตัน/ไร่ สูงกว่าพันธุ์การค้าลูกผสมและพันธุ์ของเกษตรกร มีปริมาณวิตามินซีสูง 43.3 mg/100g ปริมาณกรดที่ไทเทรตได้สูงถึงร้อยละ 0.93 ซึ่งทำให้มีรสเปรี้ยวนับว่าเป็นข้อดีเด่น เนื่องจากการใช้ประโยชน์ของมะเขือเทศสีดาจะเน้นหนักไปในด้านของการใช้ปรุงรสอาหารให้มีความเปรี้ยว เช่น ส้มตำ ซึ่งจากการประเมินความพึงพอใจของเกษตรกรผู้ปลูกและผู้บริโภคมะเขือเทศสีดาในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ พบว่า เกษตรกรที่มีความพอใจมะเขือเทศสีดาพันธุ์ศรีสะเกษ 2 สูงถึง 90 เปอร์เซ็นต์  เกษตรกรที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0-4551-4581

 

 

 

                                           ที่มา : เทคโนโลยีชาวบ้านออนไลน์, วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

 

ดูสาระต่างๆของมะเบือได้ ***ที่นี่***วิธีสั่งของออนไลน์