เพิ่มสินค้าสำเร็จ!
ไม่สามารถเพิ่มสินค้าได้!
สาระน่ารู้ข่าวสาร

เทคนิคเพิ่มผลผลิต มันสำปะหลัง ลดต้นทุนการใช้ปุ๋ย

คุณบุญชงค์  ทองประสม สมาชิกยูนิไลฟ์ จ. สุพรรณบุรี ปลื้มใจกับผลผลิตมันสำปะหลัง พันธุ์ระยอง 9 จาก 3 ตัน/ไร่  เป็น 7 ตัน / ไร่  บนพื้นที่ 10 ไร่ หลังจากใช้ “ยูนิไลฟ์” ได้ทั้งเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยลงกว่าอย่างน่าทึ่งมากครับ สนใจสายตรงได้เลย 094-335-0410

เจ้าของแปลง   คุณชลธิต การบุรุษ
โทรศัพท์   094-3350410
ที่อยู่ 22 ม.3 ต.หนองมะค่าโมก  อ.ด่านช้าง  จ.สุพรรณบุรี
พืชปลูก มันสำปะหลัง พันธุ์ระยอง 9
พื้นที่ปลูก 10 ไร่
ใช้อิโค่มิกซ์ 10 ไร่
ฤดูกาลปลูก เดือนพฤษภาคม 2558 – เมษายน 2559
เปรียบเทียบการใช้ปุ๋ย
การใช้ปุ๋ยแบบเดิม
ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 1 ระยะ รองพื้น ใช้ปุ๋ยสูตร 16-8-8 หรือ 16-20-0     อัตรา 50 กิโลกรัม/ไร่
ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 2 ระยะ แต่งหน้า ใช้ปุ๋ยสูตร 15-15-15                 อัตรา 25 กิโลกรัม/ไร่
รวมทั้งฤดูปลูกใช้ปุ๋ยจำนวน 75 กิโลกรัม/ไร่
ผลผลิตที่เคยได้รับ 3 ตัน/ไร่
การใช้ปุ๋ยผสมอิโค่มิกซ์
ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 1 ระยะ หลังมันสำปะหลังแตกยอด  อายุได้ 2 เดือน ใช้ปุ๋ยสูตร 46-0-0 + 18-46-0 +60-0-0
ใช้อัตรา ฉีดพ่น 10 กก./200 ลิตร/พื้นที่ 10ไร่
ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 2 ระยะ หลังมันสำปะหลังแตกยอด อายุได้  3 เดือน ใช้ปุ๋ยสูตร 46-0-0 + 18-46-0 +60-0-0

 

ใช้อัตรา ฉีดพ่น 10 กก./200 ลิตร/พื้นที่ 10ไร่

รวมทั้งฤดูปลูกใช้ปุ๋ยจำนวน 20 กก./200 ลิตร/พื้นที่ 10ไร่

ผลผลิตที่ได้รับ 6 ตัน/ไร่

ความประทับใจ

มันสำปะหลังลงหัวดี หัวใหญ่กว่าเดิมมาก  ผลผลิตเพิ่มขึ้น ปลูกมันสำปะหลัง 10 ไร่ ได้ผลผลิต 60  ตัน เฉลี่ย 6 ตัน/ไร่  ประทับใจจริงๆครับวิธีสั่งของออนไลน์