เพิ่มสินค้าสำเร็จ!
ไม่สามารถเพิ่มสินค้าได้!
สาระน่ารู้ข่าวสาร

ยูนิไลฟ์รับมอบเครื่องหมายรับรองการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงจาก สคบ.

    คุณเฉลิมเกียรติ มงคลธรรมากุล กรรมการผู้จัดการบริษัท ยูนิไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้รับมอบเครื่องหมายรับรอง
การจดทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค(สคบ.) จากนายสุวพันธุ์ ตันยุ-วรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมืองแอร์พอร์ต กทม.

    ทั้งนี้ เครื่องหมายรับรองการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง เป็นเอกสารรับรองการจดทะเบียนของธุรกิจที่นำเสนอ ขายสินค้าผ่านสื่อออนไลน์ช่องทางต่างๆทางอินเตอร์เน็ตอย่างถูกต้อง โดยบริษัทที่จดทะเบียนสามารถนำตราสัญลักษณ์ OCPB ขึ้นแสดงบนเว็บไซต์ได้

    อันเป็นมาตรการหนึ่งของ สคบ. ในการช่วยให้ผู้บริโภค สามารถตรวจสอบและเชื่อมั่นในสินค้าและธุรกิจ โดยการสังเกตเครื่องหมายรับรอง OCPB ของบริษัทที่นำเสนอขายสินค้าผ่านอินเตอร์เน็ตได้

 วิธีสั่งของออนไลน์