เพิ่มสินค้าสำเร็จ!
ไม่สามารถเพิ่มสินค้าได้!
สาระน่ารู้ข่าวสาร

ยูนิไลฟ์เยี่ยมแปลงเกษตรกรปลูกพริกส่งออก

        คุณสนธยา เข็มทอง นักวิชาการบริษัทยูนิไลฟ์ เยี่ยมเยียนแปลงพริกส่งออกของคุณสิววีร์ พงษ์เตชสิทธิ์ ที่ ต.ขามสะแกแสง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา

        เกษตรกรอำเภอขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา  ส่วนใหญ่จะปลูกพริกเกือบทุกหลังคาเรือน และแต่ละปีมีเงินเข้าอำเภอจำนวนไม่น้อยจากการขายพริก แต่ในระยะหลัง 4-5 ปีที่ผ่านมา เกษตรกรผู้ปลูกประสบปัญหาการขาดทุน เนื่องจากโรคและแมลงระบาด ประกอบกับปัญหาภัยแล้งยาวนาน ไม่มีน้ำทำการเกษตร ทำให้การปลูกพริกของอำเภอขามสะแกแสงลดน้อยลงทุกปี แต่ก็ยังมีเกษตรกรอีกหลายรายที่ยังให้ความสนใจในการปลูกพริก

                      
 
        คุณสิววีร์ พงษ์เตชสิทธิ์ หรือผู้ใหญ่นาง แห่งอำเภอขามสะแกแสง ทำพริกในระบบ GAP เพื่อการส่งออกตลาดยุโรปและอเมริกา โดยปลูกพริกพันธุ์เพชรมงกุฎ จำนวน 10 ไร่ และกำลังปลูกเพิ่มอีก 10 ไร่  ใช้น้ำจากบ่อบาดาลที่ขุดเจาะขึ้นมา การดูแลพริกจะใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทยูนิไลฟ์ โดยเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับการผลิตพริกระบบ GAP ได้ อาทิเช่น ปุ๋ยยูโอนิกซ์และชุดบำรุงทางใบใช้ได้ทุกตัว  ส่วนผลิตภัณฑ์สำหรับกำจัดโรคและแมลงศัตรูพริกก็เลือกใช้  บิซโทร ไฮ-นิว 20 เท็นสตาร์ อะวอร์ด40SC ซึ่งไม่มีผลต่อการส่งออกพริก 
                
                    
 
                      
 
        ปัจจุบันพริก อายุได้ 40 วัน เก็บผลผลิตไป 2 ครั้ง แล้ว  ได้ผลผลิต 160 และ 200 กิโลกรัม ตามลำดับ โดยจะเก็บผลผลิตทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดี  ราคาช่วงที่เก็บเกี่ยวนั้นขายได้กิโลกรัมละ 100 บาทขึ้นไป คุณสิววีร์ ให้การยอมรับในผลิตภัณฑ์ยูนิไลฟ์เพราะสามารถใช้กับพริกส่งออกได้ และผลิตภัณฑ์ก็ใช้ดี คุ้มราคา สามารถเพิ่มผลผลิตได้จริง พริกมีน้ำหนักและสีสวย มีเท่าไหร่ตลาดก็รับซื้อหมดและให้ราคาสูงอีกด้วย
 
                           

           คุณสิววีร์ ฝากข้อคิดถึงเพื่อนเกษตรกรว่า ปัจจุบันการเกษตรเปลี่ยนไปมาก ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น การแข่งขันก็สูงขึ้นเกษตรกรต้องทำแบบมืออาชีพจริงๆจึงจะประสบความสำเร็จ และเกษตรต้องหมั่นหาความรู้มาเพิ่มเติมตลอดเวลาเพื่อพัฒนาแปลงเกษตรของตนเอง ข้อสำคัญต้องเอาใจใส่จริงๆ คนปลูกมากแต่ประสบความสำเร็จมีน้อย คนที่รู้จักเลือกวิธีการและปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมเท่านั้นจึงจะอยู่ได้แบบไม่ขาดทุน

 

                     
                                            บ่อบาดาลของคุณสิววีร์
            เกษตรกรที่ต้องการปรึกษาเรื่องการปลูกพืช สามารถติดต่อขอคำแนะนำจากยูนิไลฟ์ได้ที่สำนักงานสาขาของยูนิไลฟ์ทั่วประเทศ หรือ ยูนิไลฟ์ สำนักงานใหญ่ โทรศัพท์ 02-399-5555 หรือ ไอดีไลน์ @UNILIFE
                                                                
                                                                                          


วิธีสั่งของออนไลน์