เพิ่มสินค้าสำเร็จ!
ไม่สามารถเพิ่มสินค้าได้!
สาระน่ารู้ข่าวสาร

ยูนิไลฟ์ มุ่งส่งเสริมหลักจรรยาบรรณธุรกิจขายตรง

บริษัท ยูนิไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

เป็นหนึ่งในสมาชิกสมาคมการขายตรงไทย

ยูนิไลฟ์ จึงมุ่งส่งเสริมให้สมาชิกปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ

การทำธุรกิจของบริษัทและของสมาคมการขายตรงไทย

โดยอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกอย่างสม่ำเสมอ

…………………………………………………………….

หลักจรรยาบรรณธุรกิจขายตรง

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้จำหน่ายอิสระ

ที่นักธุรกิจยูนิไลฟ์ต้องปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ

ของสมาคมการขายตรงไทย

คลิกลิ้งค์ >>> http://www.tdsa.org/ethicstoolkit/วิธีสั่งของออนไลน์