เพิ่มสินค้าสำเร็จ!
ไม่สามารถเพิ่มสินค้าได้!
สาระน่ารู้ข่าวสาร

ยูนิไลฟ์ ลงพื้นที่สวนทุเรียน จ.ตราด

คุณณิชชารีย์ ปลาบู่ทอง ผจก.ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และองค์ความรู้ ลงพื้นที่ จ.ตราด  เพื่อตรวจแปลงพร้อมให้คำแนะนำการดูแลต้นทุเรียนของเกษตรกร เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา

    โดยสวนทุเรียนดังกล่าว เป็นของกลุ่มเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเมืองตราด เป็นทุเรียนปลูกใหม่ยังไม่ให้ผลผลิต ประสบปัญหาการเจริญเติบโตช้า คุณณิชารีย์จึงแนะนำวิธีการเรียกราก ฟื้นฟูสภาพต้น บำรุงดูแลใบใหม่ พร้อมกับการป้องกันกำจัดโรคและแมลงที่จะมา  รบกวนทุเรียนในระยะนี้วิธีสั่งของออนไลน์